ŚWIĘTO SZKOŁY

Dnia 27 kwietnia 2021 roku, aby uczcić pamięć naszej patronki Edyty Czoskówny uczniowie z klasy I i III, w reżimie sanitarnym, pojechali do Lasu Szpęgawskiego. Zaśpiewaliśmy hymn i uczciliśmy pamięć minutą ciszy. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami zapalili znicze. Pani Monika przypomniała historię szkoły oraz życiorys naszej patronki Edyty Czoskówny.

Minęło już 36 lat temu, gdy szkole nadano imię Edyty Czoskówny, zamordowanej wraz z całą rodziną w Lesie Szpęgawskim. W latach 1932 - 1936 ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Poznaniu (studium wychowania fizycznego). Studia Nauczycielskie ukończyła w 1936 roku. W tym samym roku we wrześniu rozpoczęła pracę pedagogiczną w Szkole Podstawowej Macierzy Szkolnej w Szymankowie. Była dwukrotnie aresztowana, a następnie rozstrzelana wraz z całą rodziną Lesie Szpęgawskim 24 listopada 1939 roku. Stojąc nad grobem krzyknęła na cały las: "Jeszcze Polska nie zginęła".

Po pierwszej bardzo uroczystej części naszej wycieczki udaliśmy się na spacer po lesie. Wyjazd był bardzo udany.

 Monument pamięci

 Galeria zdjęć - wyświetl. 

 

Wyniki konkursu na "Wielkanocne drzewko"

Wyniki konkursu na "Wielkanocne drzewko" - wyświetl

Galeria prac - wyświetl.

Zajęcia w OP o patronce szkoły

W dniu 28 kwietnia br. w oddziale przedszkolnym zajęcia  poświęcone były naszej patronce szkoły - Edycie Czoskównej. W tym dniu dzieci dowiedziały się kim jest prezentowana postać oraz poznały historie powstania szkoły. Największa zagadka okazała się sama nazwa naszej miejscowości - Szymankowo, a wiec nazwa powstała od staropolskiego imienia Szymon!

To była ciekawa lekcja historii.

Galeria zdjęć - wyświetl. 

Prace plastyczne oddziału przedszkolnego.

W dniu 22 kwiecień dzieci z oddziału przedszkolnego wykonały wiosenna łąkę.

Wyszły nam piękne i kolorowe prace.

 prace plastyczne łąki

Galeria zdjęć - wyświetl. 

 

Dzień Ziemi – prace plastyczne

22 kwietnia będziemy obchodzić najpopularniejsze i najważniejsze na świecie święto ekologiczne – Dzień Ziemi!

Podczas zajęć 21.04 była okazja, aby porozmawiać z dziećmi o przyrodzie, o ekologii, o tym, w jaki sposób możemy zadbać o naszą planetę.

zdjęcie pracy plastycznej

Galeria prac - wyświetl. 

DZIEŃ ZIEMI 2021

plakat dzień ziemi

ogłoszenie rekrutacja uzupełniająca do OP 2021/2022

OGŁOSZENIE!

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYMANKOWIE INFORMUJE, ŻE W DNIACH 12.04.2021R. – 07.05.2021R.

TRWAĆ BĘDZIE REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA:

 ZAMIESZKUJĄCEGO POZA OBSZAREM GMINY LICHNOWY (4,5,6 – LETNIEGO)

MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA NA WOLNE MIEJSCA.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ NA PODSTAWIE KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W ROZDZIALE III I IV ZASAD REKRUTACJI.

 

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW:

- ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NASTĄPI 17 MAJA 2021R.

- PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH  W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NASTĄPI 02 CZERWCA 2021R.

W TERMINIE OD 18 DO 31 MAJA RODZICE KANDYDATA POTWIERDZAJĄ WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA DO OP.

 

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DOSTĘPNE SĄ

W SEKRETARIACIE SZKOŁY  LUB POD ARTYKUŁEM. 

ZASADY REKRUTACJI DOSTĘPNE SĄ NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ 

 ORAZ NA TABLICY OGŁOSZEŃ MIESZCZĄCEJ SIĘ NA PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY.

 

 DYREKTOR SZKOŁY

/-/ GRAŻYNA JAŻDŻEWSKA

Do pobrania:

1. Zasady rekrutacji - wersja pdf. 

2. Zasady rekrutacji - wersja doc

3. Wniosek o przyjęcie dziecka - wersja pdf.

4. Wniosek o przyjęcie dziecka - wersja doc.

5. Oświadczenie woli przyjęcia dziecka - wersja pdf. 

6. Oświadczenie woli przyjęcia dziecka - wersja doc.