IV - VII

Dnia 25.04.2019 roku chętni uczniowie z klasy 6, 7 i 8 przystąpili do ogólnopolskiego konkursu z języka polskiego ,,Mój Polski”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych (od kl. 4), gimnazjalistów, uczniów technikum i liceum. Testy, ułożone dla czterech grup wiekowych, uwzględniały podstawę programową, odnosząc się do różnych płaszczyzn wiedzy i umiejętności. Pojawiły się w nich pytania z zakresu znajomości i rozumienia tekstów literackich należących do kanonu lektur (pytania do fragmentu tekstu prozatorskiego), teorii literatury i nauki o języku (gramatyka, ortografia, interpunkcja). Konkurs był skierowany nie tylko do ucznia zdolnego, ale do każdego realizującego w szkole program nauczania języka polskiego. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Spośród odpowiedzi: A, B, C, D należało wybrać poprawną i zaznaczyć ją na karcie odpowiedzi. Zmagania trwały 45 minut.

 

Galeria zdjęć. 

8 maja uczniowie klasy 5 i 6 naszej szkoły wzięli udział w konkursie językowo matematycznym - mat ling w Lichnowach. W trzyosobowych zespołach zmagali się z zadaniami z języka angielskiego, języka niemieckiego i matematyki. Do szkoły wrócili z nagrodami i dyplomami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca. 

 

Gratulujemy Edyciakom i Szymonkom, do zobaczenia za rok na kolejnej edycji konkursu. 

   Jak co roku w naszej szkole został zorganizowany przez nauczyciela wf Turniej Siatkówki.

    Przyjełachały do nas szkoły z Kałdowa,  Kończewic, Lichnów, Miłoradza, Nowej Wsi Malborskiej.

Rozegrano mecze w dwóch grupach.

                I miejsce zajęła szkoła z Nowej Wsi Malborskiej.

                                

Galeria zdjęć.                                   

 

W dniu 1 kwietnia uczniowie naszej szkoły  wzięli udział w V Powiatowym Konkursie Matematycznym w Malborku - Matematyczny Czar Par na wesoło. Uczniowie mieli za zadanie miedzy innymi rozwiązać zadania rachunkowe, ułożyć tangram, rozwiązać krzyżówkę, zadania logiczne, zadania zapałczane. 

Choć nie udało się zająć miejsc na podium, uczniowie wrócili w dobrych  humorach, bogatsi o nowe doświadczenia. Za rok znowu spróbujemy swoich sił.

Anna Kluk-Śliwa

Galeria zdjęć.