OGŁOSZENIE!

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYMANKOWIE INFORMUJE, ŻE W DNIACH 12.04.2021R. – 07.05.2021R.

TRWAĆ BĘDZIE REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA:

 ZAMIESZKUJĄCEGO POZA OBSZAREM GMINY LICHNOWY (4,5,6 – LETNIEGO)

MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA NA WOLNE MIEJSCA.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ NA PODSTAWIE KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W ROZDZIALE III I IV ZASAD REKRUTACJI.

 

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW:

- ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NASTĄPI 17 MAJA 2021R.

- PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH  W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NASTĄPI 02 CZERWCA 2021R.

W TERMINIE OD 18 DO 31 MAJA RODZICE KANDYDATA POTWIERDZAJĄ WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA DO OP.

 

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DOSTĘPNE SĄ

W SEKRETARIACIE SZKOŁY  LUB POD ARTYKUŁEM. 

ZASADY REKRUTACJI DOSTĘPNE SĄ NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ 

 ORAZ NA TABLICY OGŁOSZEŃ MIESZCZĄCEJ SIĘ NA PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY.

 

 DYREKTOR SZKOŁY

/-/ GRAŻYNA JAŻDŻEWSKA

Do pobrania:

1. Zasady rekrutacji - wersja pdf. 

2. Zasady rekrutacji - wersja doc

3. Wniosek o przyjęcie dziecka - wersja pdf.

4. Wniosek o przyjęcie dziecka - wersja doc.

5. Oświadczenie woli przyjęcia dziecka - wersja pdf. 

6. Oświadczenie woli przyjęcia dziecka - wersja doc. 

Template by JoomlaShine