OGŁOSZENIE!

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYMANKOWIE INFORMUJE, ŻE

W DNIACH 15.04.2020R. – 08.05.2020R. TRWAĆ BĘDZIE REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA:

 ZAMIESZKUJĄCEGO POZA OBSZAREM GMINY LICHNOWY (4,5,6 – LETNIEGO)

MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA NA WOLNE MIEJSCA.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ NA PODSTAWIE KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W ROZDZIALE III I IV ZASAD REKRUTACJI.

 

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW:

- ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NASTĄPI 18 MAJA 2020R.

- PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH  W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NASTĄPI 29 MAJA 2020R.

W TERMINIE OD 19 DO 26 MAJA RODZICE KANDYDATA POTWIERDZAJĄ WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA DO OP.

 

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DOSTĘPNE SĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.szymankowo.pl

ZASADY REKRUTACJI DOSTĘPNE SĄ NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 ORAZ NA TABLICY OGŁOSZEŃ MIESZCZĄCEJ SIĘ NA PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY.

 

 

DYREKTOR SZKOŁY

/-/ GRAŻYNA JAŻDŻEWSKA

Template by JoomlaShine