OGŁOSZENIE!

Karty zgłoszenia dziecka na obiady będą przyjmowane w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy

 do dnia 12 września 2023r.

Dostawcą obiadów będzie Restauracja Gościniec nad Wisłą

 (3 x w tygodniu zupa, 2 x drugie danie).

Obiady będą wydawane od 18 września (poniedziałek).

Dzieci z oddziału przedszkolnego będą spożywały posiłki w Sali OP.

Uczniowie kl. I-VIII będą spożywać posiłki w głównym budynku szkoły.

Opłata za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Karty zapisu są dostępne w sekretariacie szkoły

 i na szkolnej stronie internetowej: www.szymankowo.pl.

Dzień 12 września jest ostatnim dniem zapisu na wrzesień.

 

Do pobrania:

1) karta zgłoszenia wersja pdf

2) karta zgłoszenia wersja docx

3) zasady korzystania z dożywania wersja pdf

4) zasady korzystania z dożywania wersja docx

Template by JoomlaShine