OGŁOSZENIE!

Karty zgłoszenia dziecka na obiady będą przyjmowane przez wychowawców klas

do dniach 08 września 2021r

Dostawcą obiadów będzie Restauracja Gościniec nad Wisłą. 

Obiady będą wydawane od 13 września (poniedziałek).

Dzieci z oddziału przedszkolnego będą spożywały posiłki w Sali OP.

Uczniowie kl. I-VIII będą spożywać posiłki w głównym budynku szkoły.

Opłata za jeden obiad wynosi 3,30 zł.

Karty zapisu są dostępne u wychowawców i na szkolnej stronie internetowej: www.szymankowo.pl.

Dzień 8 września jest ostatnim dniem zapisu na wrzesień.

 

Karta zgłoszenia - pobierz. 

Zasady korzystania z obiadów - pobierz