Nam nauczycielom też przyszło pracować na odległość i jak zawsze mamy dla Was kilka porad wychowawczych. Proszę zapoznajcie się z nimi!

Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu. Jeżeli jesteście sami (tu zwracam się do starszych uczniów) nie zapraszajcie kolegów, koleżanek. Kontaktujcie się z rówieśnikami poprzez media społecznościowe.

Bezpiecznie korzystajcie z urządzeń elektrycznych.

Starajcie się być zdyscyplinowani w zagospodarowaniu czasu na naukę - wykonywanie prac zadanych przez nauczycieli.

Przejmijcie część obowiązków rodziców związanych z funkcjonowaniem domu. Nie zapominajcie o swoich zwierzętach i ich potrzebach.

Wychodząc z domu na spacer nie gromadźcie się z kolegami, koleżankami w większe grupy. Słuchajcie zaleceń przekazywanych w mediach.

Wykorzystujcie czas w domu na realizację waszych zainteresowań, czytanie lektur i książek, które Was interesują.

Znajdźcie czas na rozmowę z rodzicami o waszych problemach, niepokojach, trudnościach. Nie zawsze rodzice wiedzą co Was nurtuje, jak mogą Wam pomóc. Starajcie się nawzajem zrozumieć. Swoim zachowaniem i odpowiedzialnością budujcie zaufanie między Wami.

Pozdrawiam

pedagog szkolny

Template by JoomlaShine