PZO i wymagania edukacyjne 2023/2024

ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku informuje, iż w ramach realizacji zadań własnych i zleconych powiatu z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie - „Profilaktyka i edukacja społeczna”, realizowane będzie szkolenie w formie warsztatów psychoedukacyjnych dla dorosłych dotyczące wpływu Internetu i Social mediów na dzieci i młodzież pt. „Złapmy zdrową relację — odnajdźmy się w sieci”. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szymankowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców na warsztaty w dn. 25.092023r. o godz. 15.00.  Miejsce spotkania w budynku szkolnym.  

Coraz to młodsze dzieci wkraczają w świat Social mediów i szerokiej oferty Internetu, często robiąc to na własną rękę. Przebywają permanentnie on-line, chłonąc treści, relacjonując czynności dnia codziennego na portalach społecznościowych. 

Obecne pokolenie szczególnie wyróżnia fakt, że Internet jest dla nich w zasadzie środowiskiem naturalnym, a technologia – głównym źródłem poszerzania wiedzy i autorytetem. Badania pokazują, iż pod wpływem Internetu zmianom uległ nie tylko język, jakim posługują się nasze dzieci, ale także możliwości skupienia uwagi czy umiejętność wyrażania i rozpoznawania emocji. 

Dzięki tym warsztatom będzie można zrozumieć jak ważna jest między innymi higiena cyfrowa, o co chodzi z młodzieżowymi słowami roku typu „mrozi”, „zodiakara”, bądź o co chodzi dzieciom, które stwierdzają, że ich wymarzonym zawodem jest zostanie „influencerem”, „zbicie fejmu i hajsu” lub zakup PPV na walki youtuberów na ringu. 

Wspólnie będzie można rozpoznać zjawiska, które mają silnie negatywny wpływ na rozwój tożsamości i wartości naszych dzieci. 

Niestety problemy takie jak PRZEMOC I UZALEŻNIENIA są codziennością także w świecie wirtualnym. Nie jesteśmy w stanie powstrzymać Internetowej rewolucji. Najważniejsze zatem co możemy zrobić, to nauczyć się stawiać zdrowe granice funkcjonowania w tej równoległej rzeczywistości. 

Brak świadomości pośród dorosłych dot. zagrożeń, jakie czekają w sieci sprawia, że dziecko jest na nie bardzo podatne. W przypadku takich zjawisk, jak cyberprzemoc czy uzależnienie od Internetu najważniejsza jest profilaktyka. Dzięki fachowej wiedzy, ustanowieniu zasad i nauce odpowiednich umiejętności, młodzież jest w stanie rozpoznać zagrożenie i odpowiednio na nie zareagować. Bądźmy razem w sieci, nie zostawiajmy naszych dzieci samych z morzem treści, którymi zalewają nas niebieskie ekrany. 

Czas trwania szkolenia: 1,5 - 2 h. 

Godziny dostępności nauczycieli 2023-2024

Godziny dostępności nauczycieli dla rodziców i uczniów 

w SP w Szymankowie w roku szk. 2023/2024 

od października 2023r.

 

Nazwisko i imię  

Dzień  

Godzina  

Uwagi  

Bakalarz Ewa              

czwartek  

16.40 - 17.40 

 

Górska Ewa 

poniedziałek  

15.35 - 16.35 

 

Jakusik Agnieszka 

piątek 

8.45 - 9.45 

co 2 tydzień

Jasińska Joanna 

środa  

10:35 – 11:35 

 

Jażdżewska Grażyna 

wtorek 

9.00 -10.00 

 

Kluk – Śliwa Anna 

czwartek 

10:50-11:50 

 

Stolz Lucyna 

czwartek 

13:10-14:10 

 

Szarmach Monika  

czwartek 

8:00 - 9:00 

 

Szeliga Ewa 

poniedziałek 

12.35-13.35 

 

Szulczewska Izabela 

czwartek 

13:30-14:00 

co 2 tydzień

Wasielewski Wojciech 

wtorek 

9:40-10:40 

 

Wijas Katarzyna 

poniedziałek  

14:00 -15:00 

 

 

Zebrania z rodzicami wrzesień 2023r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Edyty Czoskówny w Szymankowie

 zaprasza  rodziców (opiekunów prawnych) na ZEBRANIA

w dniu 19 września 2023r. (wtorek)

o godz. 1430 Oddział Przedszkolny

o godz. 1500 kl. I i II

o godz. 1600 kl. IV i VI

o godz. 1630 kl. VIII

Godziny pracy pedagoga szkolnego i specjalnego w roku szkolnym 2023/2024

PONIEDZIAŁEK 930 - 1330, 1415 - 1535

ŚRODA 930 - 1330, 1505 - 1535

PIĄTEK 930 - 1150, 1325 - 1415

Program wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Lepsza Przyszłość

Czas pandemii oraz konfliktu zbrojnego w Ukrainie w znacznym stopniu wpłynął na zdrowie psychiczne nas wszystkich, a w szczególności dzieci i młodzieży. Coraz więcej osób wymaga specjalistycznej opieki, do której dostęp często jest utrudniony. Z pewnością nauczyciele powinni mieć informacje dotyczące różnych form wsparcia ucznia (i jego rodziny).

Trwa reforma opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Nowy jej model zakłada stworzenie systemu opartego na trzech tzw. poziomach referencyjności:

  1. ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży,
  2. środowiskowych centrach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,
  3. ośrodkach wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej.

Wczesna reakcja na pojawiające się problemy w obszarze zdrowia psychicznego oraz wdrożenie odpowiednich działań terapeutycznych pomagają przeciwdziałać pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta i uniknąć hospitalizacji na stacjonarnym oddziale psychiatrycznym. Przeciwdziałają też stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, dają szansę na osiąganie efektów terapeutycznych. W tym kontekście bardzo istotna jest (szeroko i łatwo dostępna) wiedza o różnych formach wsparcia możliwych do uzyskania w obszarze zdrowia psychicznego.

Na zlecenie Samorządu Województwa Pomorskiego na stronie internetowej (platformie edukacyjno-informacyjno-koordynującej Lepsza Przyszłość) znajdują się treści merytoryczne dotyczące dobrostanu psychicznego; funkcjonuje również czat, za którego pośrednictwem można porozmawiać z psychologiem. Ponadto w ramach tej platformy utworzono bazę danych o miejscach wsparcia, skierowaną zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Znajduje się ona pod adresem: pomorskiedlaciebie.pl.

Wykaz miejsc udzielania świadczeń na PomorzuZOBACZ

źródło: https://www.pcen.gda.pl/informacje-pcen/program-wsparcia-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy-lepsza-przyszlosc/