Zostaliśmy członkami KLUBU SZKÓŁ UNICEF!

Do Klubu wstąpili wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz z koordynatorem p. Moniką Filipek.  Celem klubu jest propagowanie wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. W ramach współpracy uczniowie naszej szkoły będą mogli włączyć się aktywnie w działalność naszego Klubu biorąc czynny udział w akcjach humanitarnych.

 Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora Szkolnego Klubu UNICEF -  Pani Moniki Filipek