Losy Absolwentów Szkoły Podstawowej im. Edyty Czoskówny w Szymankowie:

Rok szkolny 2021/2022

Szkołę ukończyło 9 uczniów. 

liceum -3 osoby,

technikum -3 osoby,

szkoła branżowa-3 osoby,

 

Rok szkolny 2020/2021

Szkołę ukończyło 10 uczniów. 

Liceum Ogólnokształcące - 1 uczeń

 

Liceum Ekonomiczne - 4 uczniów  

 

Technikum – 2 uczniów

 

Szkoła branżowe - 3 uczniów

 

Rok szkolny 2019/2020

Szkołę ukończyło 13 uczniów. 

Liceum Ogólnokształcace - 4 uczniów, w tym:  

 • Ekonomiczno-turystyczny 
 • 2 uczniów - Dziennikarsko-prawny 
 • Humanistyczny

  Technikum – 8 uczniów, w tym: 

 • 2 uczniów - Technik informatyk
 • 2 uczniów - Technik żywienia i usług gastronomicznych 
 • 3 uczniów - Technik ekonomista
 • Technik fryzier 

 Szkoła branżowe - 1 uczeń, w tym:  

 • magazynier – logistyk 

 

Rok szkolny 2018/2019

Szkołę ukończyło 13 uczniów. 

Liceum Ogólnokształcace -  5 uczniów, w tym:

 • Biologiczno chemiczna
 • Politecznicza
 • Rekreacyjno zdrowotna
 • Geograficzno ekonomiczna
 • Humanistyczna

 Liceum plastyczne – 1 uczeń

 Technikum – 2 uczniów, w tym:

 • Technikum budowlane
 • Technikum ekonomiczne

 Szkoła branżowe  - 5 uczniów, w tym:

 • 3 os. Kucharz
 • 1 os mechanik maszyn rolniczych
 • 1 os. fryzjer

 

Rok szkolny 2015/2016

Szkołę ukończyło 10 uczniów. Wszyscy podjęli naukę w gimnazjum.

4 osoby - Gimnazjum w Lichnowach

6 osób - Gimnazjum nr 1 w Malborku

 

Rok szkolny 2014/2015

Szkołę ukończyło 13 uczniów. Wszyscy podjęli naukę w gimnazjum.

7 osób - Gimnazjum w Lichnowach

5 osób - Gimnazjum nr 1 w Malborku

1 osoba - Gimnazjum nr 1 w Tczewie

 

Rok szkolny 2013/2014

Szkołę ukończyło 9 uczniów. Wszyscy podjęli naukę w gimnazjum.

7 osób - Gimnazjum w Lichnowach

2 osoby - Tczew

 

 

Rok szkolny 2012/2013

Szkołę ukończyło 12 uczniów. Wszyscy podjęli naukę w gimnazjum.

6 osób - Gimnazjum w Lichnowach

4 osoby - Malbork

2 osoby - Tczew

Template by JoomlaShine