Szymankowo

 

 

Mała miejscowość

Szymankowem się zwie,

Zna ją kolejarz, celnik,

Uczeń, harcerz też.

Tu polska szkółka

Otworzyła progi swe,

By ojczystej mowy strzec.

 

 

Ref.: Szymankowo, Szymankowo,

Bohaterstwem zapisane.

Szymankowo, Szymankowo,

Nasza mała Ojczyzna.

 

 

Dzielna kobieta

Bohaterką szkoły jest.

Zginęła z rąk faszystów,

Oddajmy Jej cześć.

Kochała dzieci, szkołę

I ojczyznę swą,

Śmiercią potwierdziła to.

 

 

Ref.: Szymankowo, Szymankowo,

Bohaterstwem zapisane.

Szymankowo, Szymankowo,

Nasza mała Ojczyzna.

 

 

Słowa: Krystyna Detlaff

Template by JoomlaShine