Erasmus

W dniach 4 – 15 października 2021 r. nauczyciel fizyki uczestniczył w dwutygodniowym kursie języka angielskiego w European School of English w St Julians na Malcie. Zajęcia odbywały się w grupie ok. 10 osób, pochodzących z różnych krajów m.in. Turcji, Francji, Niemiec, Holandii, Japonii. Prowadząca zajęcia pochodziła z Londynu. Profesjonalna i przyjazna kadra sprzyjała doskonaleniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały do zajęć (podręcznik, zeszyt ćwiczeń, dostęp do platformy edukacyjnej z możliwością korzystania z dodatkowych lekcji).

Prowadzący zajęcia wykorzystywał podręcznik (wraz z wersją elektroniczną), tablicę interaktywną i stosował różnorodne metody pracy.

Ćwiczenia obejmowały różne obszary (czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie). Przeważała praca w parach i grupach. Zadania były realizowane również w formie quizów, wykorzystywano grywalizację.

Największą zaletą kursu była możliwość nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami, pogłębiania umiejętności posługiwania się językiem w komunikacji z innymi, a także zainspirowania do poszerzania wiedzy już po powrocie.

Oprócz udziału w kursie, ważnym elementem projektu była możliwość poznania Malty oraz sąsiedniej wyspy Gozo. Olbrzymią zaletą Malty jest jej niewielki rozmiar, dzięki któremu można w krótkim czasie zwiedzić wiele miejsc. Jej całkowita długość to zaledwie 27 kilometrów, przy szerokości mniejszej niż 15 kilometrów. Poruszając się komunikacją publiczną (autobusami) można dotrzeć do wszystkich zakątków wyspy i obejrzeć wspaniałe zabytki, których na Malcie jest pod dostatkiem. Wśród nich np. megalityczne świątynie, chrześcijańskie katakumby czy ufortyfikowane miasta wzniesione przez członków Zakonu Maltańskiego. Każ­da miejscowość (w tym stolica Valetta) oferuje wiele atrakcji.

Oprócz  zabytków Malta może pochwalić się także malowniczymi klifami, plażami, zatokami Morza Śródziemnego. Październikowe temperatury (24 – 28⁰C) sprzyjały wielogodzinnym wycieczkom, poznawania kultury i tradycji kraju.

Galeria zdjęć - wyświetl.

W dniu 15 grudnia dyrektor szkoły Grażyna Jażdżewska uczestniczyła w lekcji prowadzonej przez p. Katarzynę Wijas w klasie  VIII. Była to lekcja Wiedzy o społeczeństwie. Tematem zajęć było: „Erasmus – korzyści z udziału w programie Unii Europejskiej”. Uczniowie z zaangażowaniem wyszukiwali korzyści, jakie wynikają z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zdawali sobie sprawę, że środki unijne to nie tylko nowe drogi, place zabaw, budynki, ale także rozwój osobisty człowieka. Uczniowie wiedzieli, że każdy Polak jest Europejczykiem i stanowi jej część, a więc musi kształcić swoje kompetencje kluczowe, a  program Erasmus + „Edukacja szkolna” właśnie takie możliwości stwarza.

Wynikiem pracy są plakaty, które odzwierciedlają w pełni co wynikło z udziału szkoły w programie Erasmus + pod nazwą „ Z Szymankowa ku Europie”.

 Korzyści, jakie zauważali uczniowie to między innymi :

 1. Podniesienie jakości uczenia się
 2. Współpraca międzypokoleniowa.
 3. Rozwijanie świadomości europejskiej.
 4. Poznawanie nowych metod nauki języka.
 5. Edukacja cyfrowa młodzieży.
 6. Mobilność.
 7. Równanie szans.
 8. Poznawanie kultur innych krajów.
 9. Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
 10. Rozwijanie kompetencji kluczowych.
 11. Rozwijanie świadomości obywatelskiej.

Zajęcia były bardzo ciekawe i świadczyły o wysokiej wiedzy i świadomości uczniów klasy VIII na temat przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz możliwości jakie stwarza uczestnictwo w jej programach.

Poniżej dokumentacja zdjęciowa.

Galeria zdjęć: wyświetl

Dzień Erasmusa w Szkole Podstawowej w Szymankowie

#ErasmusDays to znane na całym świecie wydarzenie, w czasie, którego upowszechniane są na szerszą skalę rezultaty projektów z programu Erasmus +.

 

W czwartek tj.14.10.2021r. w naszej szkole odbyło się spotkanie wszystkich uczniów w ramach wydarzenia Erasmus Days 2021!

Wiele się działo :)

Uczniowie poszczególnych klas począwszy od oddziału przedszkolnego przez klasę II, IV, VI oraz VIII przygotowali flagi, obrazki oraz prezentacje naszego kraju w języku polskim i angielskim.

W kolejnej części spotkania nauczyciele uczestniczący w poszczególnych mobilnościach dokonali podsumowania swojego kontaktu z innymi uczestnikami z całego świata podczas swojej pierwszej przygody z Erasmusem.

Jednym z założeń projektu Erasmus + było, że 7 pracowników szkoły będzie miało możliwość uczestniczenia w kursach językowych. Do chwili obecnej odbyły się 4 mobilności.

 

Malta

Pani Monika Filipek ( logopeda, wychowawca oddziału przedszkolnego) – mobilność zdalna w terminie 19.07 – 30.07.2021r.

Zajęcia odbywały się w formie on-line . Pani Monika codziennie przez okres 2 tygodni łączyła się z Sprachcaffe Malta, gdzie uczestniczyła w zajęciach lekcyjnych prowadzonych w j. angielskim na poziomie podstawowym. W kursie brały udział osoby z: Japonii. Rosji, Niemiec i wielkiej Brytanii.

Pani Grażyna Jażdżewska ( dyrektor szkoły) oraz pani Ewa Górska (pedagog) – mobilność tradycyjna w terminie 2.08 - 13.08.2021r.

Zajęcia odbywały w Global Village Malta English Centre. Do grupy tej zostali przydzielone również osoby z innych krajów : Słowacji, Republiki Czeskiej oraz studenta z Japonii.

W trakcie trwania spotkania podkreślono, iż swoją mobilność kończy pani Anna Ścibek (nauczyciel fizyki), która od 4.10.2021r uczestniczy w zajęciach w ESE European School of English na Malcie.

 

Niemcy

Pani Anna Pustkowska ( nauczyciel j. niemieckiego) – mobilność tradycyjna w terminie

Zajęcia prowadzone były w Dialoge SBL Dialoge – Bodensee Sprachschule GmbH, w języku niemieckim .

Na swój wyjazd czeka pani Joanna Jasińska (nauczyciel języka angielskiego). Swoje umiejętności językowe będzie szkolić w szkole w Dablinie.

Tu trzeba podkreślić, iż Pani Joanna brała już wcześniej udział w projektach Erasum +.

Kolejną osobą uczestniczącą w projekcie jest pani Agnieszka Myga, która również będzie uczestniczyła w mobilnosci zdalnej.

 

Trzeba pamiętać że celem przedsięwzięcia było przybliżenie innych kultur, tradycji otwartość na różnorodność i wzmocnienie poczucia przynależności do grupy. Przygotowania do wydarzenia trwały od początku września - klasy i nauczyciele świetnie sobie poradziły z zadaniem.

Dziękujemy! Zapraszamy do fotorelacji z tego wyjątkowego wydarzenia.

Prezentacja kl. VI - wyświetl.

Galeria zdjęć - wyświetl. 

Uczniowie klasy 7 (obecnie kl. 8) w ramach projektu "Erasmus +" przygotowali film o naszej szkole w języku niemieckim. 

Autorom dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy umiejętności językowych. 

Zapraszamy do obejrzenia swoich kolegów i ich pracy. 

Anna Pustkowska

nauczyciel j. niemieckiego

Wyświetl film. 

Zachęcamy do przeczytania artykułu w Dzienniku Malborskim o projekcie Erasmus+ realizowanym w naszej szkole.

Link do strony - wyświetl