Erasmus

logo Erasmus

W ramach niemieckojęzycznego projektu „Bożonarodzeniowe tradycje i obyczaje w Unii Europejskiej” obchody zaczęliśmy od dnia Św. Marcina (der Martinstag), patrona między innymi dzieci i podróżników. Podczas lekcji j. niemieckiego poznaliśmy historię Biskupa z Tours. Uczniowie zaśpiewali piosenkę  „Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne”. Zorganizowany został również konkurs na najpiękniejszy lampion.

Szóstego grudnia odwiedził nas Św. Mikołaj, który przyniósł wór prezentów w postaci gier i zabaw. Uczniowie klasy V wykonali rysunki z podobizną Św. Mikołaja oraz poznali słownictwo takie jak: Nikolaus, Stiefel, Geschenk, Bart, Mantel, Süßigkeiten, Socken, Kamin, Kekse, Milch.

Uczniowie klasy V, VII i VIII poznali obyczaje bożonarodzeniowe nie tylko polskie, ale również krajów niemieckojęzycznych. By poznać je bliżej wybraliśmy się w podróż do Niemiec, Szwajcarii, Austrii i Luxemburga. Z ciekawości sprawdziliśmy również, jak wyglądają Święta Bożego Narodzenia w  Grecji i na Malcie. Wysłuchaliśmy najpiękniejszej kolędy ”Stille Nacht” oraz poznaliśmy historię jej powstania. Odwiedziliśmy najpiękniejsze Jarmarki Bożonarodzeniowe w Niemczech i Austrii. Uczennice klasy VII przygotowały krzyżówki w języku niemieckim. Wykorzystując narzędzia TIK uczniowie klasy VII rozwiązywali zadania przygotowane na stronie Wordwall.

Uczniowie klasy V zaśpiewali wspólnie piosenkę „Kling Glöckchen”.

Kling, Glöckchen, Klingelingeling
Kling, Glöckchen Kling
Laßt mich ein ihr Kinder
S'ist so kalt der Winter
Öffnet mir die Türen
Lasst mich nicht erfrieren

Kling, Glöckchen, Klingelingeling
Kling, Glöckchen Kling…

 

logo Erasmus

Wielka Brytania to ogromny kraj o niezwykłej historii, tradycjach i zwyczajach. W dzisiejszych czasach o  wiele łatwiej dotrzeć do tego kompendium wiedzy nie tylko przez Internet. Ten niezwykły kraj odwiedza corocznie miliony turystów, ale także wiele ludzi znajduje tam swój dom i pracę.

Na lekcjach języka angielskiego, nasi uczniowie, poznają  swoich rówieśników  z Anglii:

ich życie w szkołach, obowiązki w domu, czas wolny. Dzieci i młodzież porównują nie tylko  tradycje Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy, ale także poznają  lokalne święta i zwyczaje.

Dzięki Internetowi, młodzież może wybrać się do każdego interesującego miejsca w Wielkiej Brytanii. Co roku „jedziemy” na wycieczkę do Londynu, by tam zwiedzać sławne miejsca.

Lekcje języka angielskiego są nie tylko nauką  języka, ale także źródłem poznania Wielkiej Brytanii i świata.

 Szkoła Podstawowa w Szymankowie z dniem 1 września została beneficjentem Programu Erasmus Plus, w ramach którego nauczyciele naszej szkoły, w latach 2014-2020 wezmą udział w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Sukcesem dla nas jest to, że nasz projekt „UMIEM, POTRAFIĘ , WIEM – Z SZYMANKOWA KU EUROPIE”  zdobył uznanie i pozwoli nam na realizacje postawionych zadań, które niewątpliwie wpłyną na jakość pracy w naszej placówce, co będzie korzystne dla całej kadry nauczycielskiej, ale przede wszystkim dla uczniów.

Projekt będzie realizowany przez 18 miesięcy tj. od września 2020r. do lutego  2022r.

W ramach realizowanego projektu w akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” poza standardowymi działaniami zawartymi w cyklu życia projektu,  siedmiu nauczycieli będzie uczestniczyć w szkoleniach podczas których będą mieli okazję m.in. prowadzić zajęć dydaktycznych (teaching assignment) : działanie to pozwolą nauczycielom na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich za granicą czy  obserwację pracy (job shadowing) co zapewni nauczycielom, członków kadry kierowniczej możliwość spędzenia pewnego okresu za granicą w szkole partnerskiej lub innej właściwej organizacji działającej w dziedzinie edukacji szkolnej.

Ustalony został sposób zarządzania projektem przez cały okres jego realizacji, za które odpowiadać będzie zespół zarządzający. Określono procedury dot. raportowania, monitoringu pracy uczestników, zarządzania budżetem i przechowywania dokumentacji projektowej. Ustalono harmonogram spotkań zespołu projektowego oraz sposoby i narzędzia komunikacji. Każdy z uczestników projektu otrzymał zakres zadań, za których wykonanie odpowiada. Ustalono harmonogram realizacji działań i przygotowano plany: wdrożenia rezultatów mobilności w szkole, upowszechniania wyników projektu poza placówką, ewaluacji projektu, a także zarządzania ryzykiem.

Realizowane działania w ramach projektu wpłyną na postawy, wiedzę i umiejętności uczestników co przełoży się na wpływ na całą społeczność szkolną.

Mając na uwadze dobro uczniów  oraz środowisko, w którym funkcjonują, szkoła dąży do wyrównania ich szans na dobry start w dalsze życie, dając im możliwość poznania różnych języków i kultur. Dzięki nawiązanym kontaktom szkoła będzie mogła poszerzyć zakres współpracy międzynarodowej, m.in. o wymiany uczniowskie, co wzmocni jej europejski charakter i konkurencyjność na rynku edukacyjnym. Integracja z rówieśnikami ze szkół partnerskich pomoże wykształcić ucznia tolerancyjnego, otwartego na odmienność i różnorodność.