Każdemu dziecku przysługują prawa. Praw tych nikt nie może dziecka pozbawić. Państwo musi zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu praw.

Najważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka. Została uchwalona 20 listopada 1989r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

W tym roku obchodziliśmy 30 rocznicę uchwalenia konwencji. 20 listopada wzięliśmy udział w apelu przygotowanym przez SU gdzie obejrzeliśmy prezentacje mówiącą o prawach dziecka.

Galeria zdjęć. 

Template by JoomlaShine