Samorząd uczniowski

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski pragnie złożyć wyrazy szacunku i życzyć, by codzienna praca stanowiła źródło satysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku. 

Galeria zdjęć z uroczystości: wyświetl.

plakat akcji

20 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

Zapisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci.

https://www.youtube.com/watch?v=80lISAvoqT8

planeta Ziemia otoczona dziećmi trzymającymi się za ręce

plakat informacyjny

06.02.2020r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole odbył się "dzień w dresie".

Mamy nadzieję, że luźny strój wpłynął pozytywnie na Wasze samopoczucie i załagodził stres szkolnych obowiązków 😁😄.

Galeria zdjęć. 

W piątek 14.02.2020 Samorząd Uczniowski dla uczniów klas 6,7 i 8 zorganizował Dyskotekę walentynkowo-karnawałową.

W trakcie dyskoteki członkowie SU rozdawali kartki walentynkowe oraz słodkie lizaczki :-)

Galeria zdjęć.