Programy nauczania WDŻ:

Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej. 

Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej. 

Program nauczania dla kl. V-VI. 

Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej. 

Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej. 

 

 

Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. określiło nową podstawę programową dla szkół, wprowadzając zasadnicze zmiany w nauczaniu Wychowania do życia w rodzinie. Od 1 września roku szkolnego 2009/10 jest to przedmiot obowiązkowy, z wyjątkiem indywidualnych wypadków sprzeciwu uczniów pełnoletnich lub rodziców/opiekunów uczniów niepełnoletnich.

T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk, Program nauczania dla klasy V – VI, 2002r., nr DKW – 4014 – 253A/99. Podręcznik, red. T. Król Wędrując ku dorosłości, 2002r., nr 189/99.

Założenia i cele zajęć

  1. Ukazują wartość rodziny w życiu osobistym człowieka.
  2. Dostarczają uczniom rzetelnej informacji  w sposób dostosowany do wieku.
  3. Pomagają w zrozumieniu i akceptacji przemian okresu dojrzewania.
  4. Ułatwiają zrozumienie różnic między chłopcami i dziewczętami, kobietami i mężczyznami.
  5. Uświadamiają prawo człowieka do intymności.
  6. Kształtują postawy asertywne.
  7. Kształtują zachowania prozdrowotne

Cykl realizowany jest w formie 9 spotkań wspólnych ( koedukacyjnych) i 5 z podziałem na grupy (wg płci).

 

W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 zajęcia z tego przedmiotu odbywają się w każdy poniedziałek dla kl. V w godzinach od 13:40 do 14:25, dla kl. VI od godz. 14:30 do 15:15.

 

Prowadzenie zajęć: mgr Barbara Biskup

Template by JoomlaShine