Pedagog

9 września obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości FAS. Na czym polega alkoholowy zespół płodowy? Z czym muszą mierzyć się dzieci z FAS? Jak możemy im pomóc? Tego i wiele innych rzeczy dowiedzieć się możecie z tego artykułu. - wyświetl. 

Uczniowie klasy IV wraz z pedagogiem kontynuowali swoja przygodę z projektem edukacyjnym Emocja. Tym razem rozmawialiśmy na temat empatii. Celem zajęć było kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka, wzmacnianie więzi emocjonalnych, wzajemnego zrozumienia, życzliwości oraz kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec siebie i innych osób.

Galeria zdjęć. 

Potwierdzenie ukończenia modułu 4. 

 

PONIEDZIAŁEK 900 1330

ŚRODA 1010 – 1235, 1415 - 1510

PIĄTEK  910 – 1330, 1415 – 1505

Galeria zdjęć - wyświetl.