Pedagog

Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz, aż się zepsujesz”

Co to jest zdrowie?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Co świadczy o zdrowiu fizycznym - sprawność fizyczna, brak kłopotów ze snem, brak dolegliwości bólowych.

Zdrowie psychiczne - rozumienie własnych emocji i uczuć, poczucie własnej wartości i radość z życia, dobre relacje z innymi osobami.

Zdrowie społeczne - poczucie przynależności do różnych wspólnot, pomaganie potrzebującym, podtrzymywanie przyjaźni.

 

Zarządzając sobą, warto prowadzić higieniczny tryb życia, na który składają się: plan dnia, przestrzeganie zasad higieny osobistej, zdrowe odżywianie, stosowny ubiór, regularny sen, aktywność fizyczna.

Klasa VI to wie, a jak ty postZarządzając sobą, warto prowadzić higieniczny tryb życia, na który składają się: plan dnia, przestrzeganie zasad higieny osobistej, zdrowe odżywianie, stosowny ubiór, regularny sen, aktywność fizyczna.

Klasa VI o tym wie , a czy pozostali uczniowie naszej szkoły to wiedzą?

Galeria zdjęć: wyświetl

 

Uczniowie klas IV w dniu 14.01.2022r. mieli okazję uczestniczyć w kolejnych już zajęciach w ramach Projektu Emocje.

Celem naszych zajęć było: propagowanie właściwych wzorców zachowań oraz podniesienie kultury osobistej wśród uczniów. W trakcie zajęć korzystaliśmy z materiałów stworzonych na potrzeby projektu. A efektem wspólnej pracy było Drzewko Dobrych Słów.

Potwierdzenie ukończenia modułu: wyświetl. 

Galeria zdjęć: wyświetl.

 

NADUŻYWANIE URZĄDZEŃ EKRANOWYCH  - artykuł przygotowany przez p. pedagog - wyświetl

W projekcie edukacyjnym Emocja biorą udział uczniowie klasy IV. 

Plakat informujący o module 3 - wyświetl

Założenia, idea i cel projektu - wyświetl

Nowy rok – nowy miesiąc - kartka z kalendarza pedagoga szkolnego - wyświetl