Pedagog

Nasi uczniowie z klasy pierwszej po raz kolejny spotkali się z bohaterami w ramach zajęć "Przyjaciele Zippiego". Przeżywaliśmy różne emocje tak znane małym dzieciom. W czasie dzisiejszych zajęć dzieci odwoływały się do swoich przeżyć. Dyskutowały, czy bohaterzy postąpili słusznie, czy to co ich spotkało, jest dobre, czy złe. Wspólnie zastanawiali się nad rozwiązaniem problemów. Na koniec podzielili się dobrymi radami słowem.

Dziś już kolejne spotkanie uczniów  klasy I z nowymi kolegami i koleżankami w ramach Programu " Przyjaciele Zippiego"

„Przyjaciele Zippiego” to  program promocji zdrowia, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne .

 Program Przyjaciele Zippiego składa się z sześciu części, a każda z nich zawiera odrębne opowiadanie. Dzieci usłyszą wiele ciekawych opowiadań , a w których często pojawia się  bohater o imieniu Zippi. Jest on patyczakiem, a jego przyjaciele to grupa chłopców i dziewcząt.

Opowiadania prezentują ich w okolicznościach dobrze znanych dzieciom, takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, krzywdzenie, radzenie sobie ze zmianą i stratą oraz podejmowanie nowych wyzwań. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami, takimi jak: rysowanie, odgrywanie ról, ćwiczenia i zabawy.

 Uczniowie klasy pierwszej na zajęciach z programu Przyjaciele Zippiego

Galeria zdjęć. 

Kompetencje rodzicielskie rozumiane są jako wszelkie umiejętności, które zapewniają lub przyczyniają się do budowania skutecznej relacji między rodzicem (osobą dorosłą),a  dzieckiem. Kształtowanie i/lub podnoszenie ich zapewnia skuteczne realizowanie celów wychowawczych ze strony rodzica. Kompetencje rodzicielskie traktować można jako złożone umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach występujących w relacji rodzic – dziecko, skuteczne osiąganie celów wychowawczych, budowanie i utrzymywanie pożądanej wychowawczo więzi z dzieckiem.

Zapraszam do przeczytania i chwili refleksji nad relacjami rodzic - dziecko. Może nadchodzący czas jest dobrym momentem na zatrzymanie się i spędzenie trochę więcej czasu ze swoim dzieckiem.

Prezentacja - wyświetl.

Problem różnych form uzależnień we współczesnym świecie bardzo dynamicznie narasta. Do rozwoju uzależnień behawioralnych niewątpliwie przyczyniają się zmiany cywilizacyjne, wzrastające tempo życia i konsumpcyjne podejście do życia, coraz bardziej powszechny stres i towarzyszące mu negatywne emocje. Aktualnie w szybkim tempie przybywa osób uwikłanych w różnego rodzaju uzależnienia behawioralne (od czynności), których można wymienić bardzo dużo. Do najczęstszych należą uzależnienie od: hazardu, nowych mediów (komputer, smartfon, tablet), gier komputerowych.

Kompendium wiedzy dla Rodziców - wyświetl poradnik. 

Jak pomóc dziecku w efektywnej nauce? Praktyczny poradnik dla rodziców - pobierz.