Kampania „Mama, tata, tablet”

Kampania „Mama, tata, tablet” prowadzona przez Fundację Dzieci Niczyje powstała z myślą o rodzicach dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Akcja przestrzega przed zbyt wczesnym i niekontrolowanym udostępnianiem dzieciom urządzeń elektronicznych, jak tablety czy smartfony. Autorzy kampanii wskazują jednocześnie kiedy i jak udostępniać media elektroniczne z pożytkiem dla rozwoju najmłodszych.

 

Polecane strony: 

 http://mamatatatablet.pl/campaign/

 https://www.youtube.com/watch?v=YmX20QCtBvw

 

Polecam

 Pedagog szkolony

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

plakat akcji

20 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

Zapisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci.

https://www.youtube.com/watch?v=80lISAvoqT8

planeta Ziemia otoczona dziećmi trzymającymi się za ręce

Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej – poradnik MEN

poradnik. 

Źródło: MEN 

Tydzień Życzliwości

plakat informacyjny

Pasowanie na Ucznia i Dzień Edukacji Narodowej.

Dnia 14 października 2020 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie z samorządu uczniowskiego przygotowali interesujące przedstawienie, z którego dowiedzieliśmy się, w jaki sposób został stworzony nauczyciel. Morał również był ciekawy: jak czegoś nie możesz, to poślij nauczyciela.

W tym dniu dzieci z klasy I zostały pasowane na uczniów. Ale zanim to się stało, musiały przekonać zgromadzonych, że mogą stać się uczniami. Zaprezentowały wiersze, piosenkę, pochwaliły się znajomością liter i figur geometrycznych, rozwiązały wiele zagadek oraz zaprezentowały doskonałą formę fizyczną.

Po tak świetnie zaliczonym egzaminie, dzieci złożyły ślubowanie oraz zostały pasowane na uczniów przez panią dyrektor. Na pamiątkę otrzymały dyplomy oraz wiele upominków od rodziców, samorządu uczniowskiego i starszych kolegów i koleżanek z klasy III. Bardzo wszystkim dziękujemy.

Galeria zdjęć. 

Trening kompetencji rodzicielskich

Jak być autorytetem dla własnego dziecka? Jak być wystarczająco dobrym rodzicem? Jak rozwiązywać sytuacje sporne? Co robić, gdy dziecko doświadcza trudności? Jak pomóc dziecku regulować swoje emocje? Jak wzmacniać więź z dzieckiem?

To tylko niektóre z pytań, które zadają sobie rodzice w procesie wychowywania dziecka. To zadania, które wymagają od rodzica wielu specyficznych kompetencji.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z poniższą prezentacją, w której być może znajdą Państwo na odpowiedzi Was nurtujące zagadnienia w kwestii wychowania.


Pedagog szkolny

 

prezentacja

Pumpkin Day

30.10.2020 uczniowie klas O- III Szkoły Podstawowej w Szymankowie uczestniczyli w zabawach inspirowanych National Pumpkin Day. Mieliśmy okazję poznać przepisy, w których możemy wykorzystać dynię, zatańczyć dyniowy taniec i ozdobić dynię.„Dzień Dyni” pozwolił nam poznać wielką różnorodność dyni i wzbogacił naszą wiedzę na ich temat. Zachęcił też dzieci do spróbowania potraw. Na koniec zajęć można było podziwiać wystawę prac wykonanych przez dzieci. Było na co popatrzeć – wiele różnych stworów i postaci stworzonych na bazie dyni nie tylko zachwycały efektem końcowym, ale również i pomysłowością!

uczniowie klasy  3 trzymający dynie

Galeria zdjęć.