Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Edyty Czoskówny w Szymankowie  informuje, że na podstawie § 5 pkt. 1 ppkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz. U. 2017, poz. 1603) w sprawie organizacji roku szkolnego dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 są:

  • 15.10.2021r.
  • 12.11.2021r.
  • 07.01.2022r.
  • 02.05.2022r.
  • 24-26.05.2022r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 17.06.2022r.

Zarządzenie nr 18/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edyty Czoskówny w Szymankowie z dnia 30.08.2021r. w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 - wyświetl