IV - VII

Uczniowie klasy VIII na lekcjach EDB uczą  się uczą się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy tzn. pozycji bocznej, RKO - resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz jak przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem pogotowia i jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i osoby poszkodowanej.

Trzeba pamiętać, że może to dotyczyć również Ciebie i Twoich bliskich!

Ważne jest, aby działać. 

A potem działać sprawnie, zachowując spokój i opamiętanie.

Dzięki realizacji tematyki na przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa , a wcześniej programu ratujemy – uczymy się ratować  dzieci nauczą się jak krok po kroku wykonywać podstawowe czynności ratujące życie.

                                  E.Bakalarz

Galeria zdjęć. 

Nasza szkoła brała udział w Turnieju  Siatkówki w Miłoradzu i wywalczyła sobie tam

 I miejsce – Gratulacje!

 

Galeria zdjęć. 

 

     Zgodnie z modułową strukturą programu doradztwa zawodowego  w klasie VIII realizowane są cele ze wszystkich wskazanych obszarów doradztwa zawodowego : Poznawanie własnych zasobów; Świat zawodów i rynek pracy; Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

  Jednym z takich działań jest był wyjazd na Dzień Przedsiębiorczości zorganizowany przez PUP  w Malborku podczas, którego uczniowie uczestniczyli w szkoleniu ,,Jak kreować swój wizerunek w sieci aby kształtować swoja przyszłość zawodową?" przeprowadzone przez  Panią Izabela Sakutova – międzynarodowego  eksperta brafittingu.

Galeria zdjęć. 

 

     Dnia 19 listopada klasa ósma wybrała się do Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.  Wyjazd ten umożliwił uczniom dostrzec związek między tym czego się uczą, a swoją dalszą edukacją i kariera zawodową

Uczniowie zostali tam bardzo miło przyjęci oraz zapoznani z bogatą ofertą edukacyjną szkoły, zapleczem jakim szkoła dysponuje.

 

Galeria zdjęć. 

Fotorelacja z zawodów.