IV - VII

Galeria zdjęć. 

   28 maja odbył się wyjazd do Muzeum Solidarności w Gdańsku klas VII i VIII wraz z nauczycielami: j.polskiego, historii i geografii.

  Celem głównym było - rozwijania kompetencji historycznych i społecznych młodzieży podczas  zwiedzania  terenów dawnej Stoczni Gdańskiej im.Lenina oraz słynnej Sali BHP.

Z powodu uciążliwego deszczu nie udało nam się wjechać na dach ECS.

   Młodzież miała możliwość analizy różnych  źródeł, zastanawiając się przy tym, jak przeszłość wpływa na teraźniejszość i przyszłość.  Co przyniosły nam wydarzenia historyczne, takie jak wydarzenia grudniowe z 1970 roku, strajk sierpniowy ’80, stan wojenny czy pokojowe rewolucje w 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej. Takie rozważania były dla nich punktem wyjścia do dyskusji na temat mechanizmów życia społecznego, reguł i procedur demokracji, a także postaw np wrażliwości i akceptacji na problemy potrzebujących ukazując z innej strony problematykę praw człowieka.

  Po  ukończonym zwiedzaniu ECS udaliśmy się na  wspólny spacer wzdłuż najpiękniejszych zabytków Gdańska. 

   Inicjatorem wyjazdu była p.Dyrektor, a dzięki Stowarzyszeniu Nasze Szymankowo dzieci mogły wyjechać zupełnie za darmo.

      Wielkie Podziękowania kierujemy właśnie do Stowarzyszenia Nasze Szymankowo.

                                                                Ewa Bakalarz

Galeria zdjęć. 

Galeria zdjęć 2. 

 

 

Kierując się zasadą, że w nowoczesnym nauczaniu biologii wycieczki dydaktyczne spełniają wszechstronnie pozytywną rolę to w dniu 30.05.2019 r. zorganizowałam wycieczkę do Gdańska na Wystawę Body Worlds, w której uczestniczyli uczniowie klasy VII wraz z wychowawczynią Panią Mariolą Jachimczyk oraz część uczniów klasy VIII.

Jednym z zamierzeń wycieczki było rozwinięcie nowych umiejętności posługiwania się wiedzą biologiczną obejmującą anatomię człowieka w odniesieniu do eksperymentu.

Wycieczka ta dostarczyła nam wielu wrażeń. Samodzielnie wyciągaliśmy wnioski z obserwacji i doświadczeń.

                                                                                                                               A. Niezgoda

Galeria zdjęć. 

20 maja bieżącego roku odbył się po raz dwunasty Międzygminny Konkurs Historyczny zatytułowany ,,80 rocznica wybuchu II wojny światowej – przyczyny, przebieg i skutki”.

Jego niezmiennym organizatorem jest nauczyciel historii ze Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim Pan Bartosz Głos, a patronem Wójt Gminy Lichnowy.

Celem konkursu było:
- popularyzacja i poszerzanie wiedzy z zakresu historii powszechnej i historii Polski w latach 1918-1956,
- zapoznanie uczniów z przyczynami, przebiegiem i skutkami największego konfliktu w dziejach świata,
- kształtowanie postawy szacunku dla wkładu Polaków w pokonaniu niemieckiego nazizmu i oporu wobec narzuceniu Polsce komunizmu.

Do konkursu stanęło pięć, dwuosobowych drużyn z Kończewic, Lichnów, Lisewa Malborskiego, Miłoradza i Szymankowa.

Uczennice z klasy VIII: Karolina Wojniak i Katarzyna Chlebowska zajęły III miejsce.

Dnia 21. maja 2019 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w Międzygminnym Konkursie Języka Angielskiego w Kończewicach. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności językowych, promowanie uczniów wykazujących zainteresowanie poszerzaniem swojej wiedzy oraz rozwijanie współpracy i wymiana doświadczeń międzyszkolnych.

Mamy przyjemność poinformować, iż nasz uczeń klasy siódmej, Bartosz Guliński zdobył drugie miejsce ex aequo, a po dogrywce – trzecie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów wszystkim naszym uczniom.