Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem życia każdego dziecka. Z niecierpliwością czeka każdego dnia na spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami, przygodami. Czeka ono na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej. 
          Uroczystość pasowania na uczniów klasy I na stałe została włączona do kalendarza uroczystości szkolnych. Stanowi ona przeżycie nie tylko dla samych dzieci - kandydatów na uczniów, ale także dla ich rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów. Poprzedza je okres kilku tygodni przygotowań, w którym dzieci poznają prawa i obowiązki ucznia, poznają szkołę, jej pracowników, otoczenie, koleżanki i kolegów. Poznają Ojczyznę, symbole narodowe. 

Tak ważna uroczystość w naszej szkole odbyła się 12 października 2018 r.

Na widowni zasiedli koleżanki i koledzy z klas 0, 3,5,6,7 i 8; rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie klasy I zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne. Ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po tych słowach Pani dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia dużym drewnianym ołówkiem, a wychowawca wręczył dyplomy oraz legitymacje szkolne.

            Tego dnia oprócz uroczystości pasowania na ucznia obchodziliśmy również inne ważne święto. Szczególny dzień: Dzień Edukacji Narodowej – święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych co szkoły prowadzą i nadzorują. W tym dniu Samorząd Uczniowski złożył wszystkim nauczycielom podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie naszych serc i umysłów. Swoją wdzięczność wyrazili poprzez występ artystyczny. Na koniec uroczystości Samorząd Uczniowski wręczył każdemu nauczycielowi drobny upominek.

           

Template by JoomlaShine