OGŁOSZENIE!

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYMANKOWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIACH 16.04.2018R. – 11.05.2018R. TRWAĆ BĘDZIE  

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA:

 ZAMIESZKUJĄCEGO POZA OBSZAREM GMINY LICHNOWY

 (4,5,6 – LETNIEGO)

MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA NA WOLNE MIEJSCA.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ NA PODSTAWIE KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W ROZDZIALE III I IV ZASAD REKRUTACJI.

 

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW:

- ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NASTĄPI 16 MAJA 2018R.

- PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH  W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

NASTĄPI 24 MAJA 2018R.

W TERMINIE OD 17 DO 23 MAJA RODZICE KANDYDATA

POTWIERDZAJĄ WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA DO OP.

 

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 DOSTĘPNE SĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.szymankowo.pl

ZASADY REKRUTACJI DOSTĘPNE SĄ NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 ORAZ NA TABLICY OGŁOSZEŃ MIESZCZĄCEJ SIĘ NA PARTERZE

W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY.

 

DYREKTOR SZKOŁY

/-/ GRAŻYNA JAŻDŻEWSKA

Template by JoomlaShine