Pedagog

Kompetencje rodzicielskie rozumiane są jako wszelkie umiejętności, które zapewniają lub przyczyniają się do budowania skutecznej relacji między rodzicem (osobą dorosłą),a  dzieckiem. Kształtowanie i/lub podnoszenie ich zapewnia skuteczne realizowanie celów wychowawczych ze strony rodzica. Kompetencje rodzicielskie traktować można jako złożone umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach występujących w relacji rodzic – dziecko, skuteczne osiąganie celów wychowawczych, budowanie i utrzymywanie pożądanej wychowawczo więzi z dzieckiem.

Zapraszam do przeczytania i chwili refleksji nad relacjami rodzic - dziecko. Może nadchodzący czas jest dobrym momentem na zatrzymanie się i spędzenie trochę więcej czasu ze swoim dzieckiem.

Prezentacja - wyświetl.

Jak pomóc dziecku w efektywnej nauce? Praktyczny poradnik dla rodziców - pobierz. 

Jak być autorytetem dla własnego dziecka? Jak być wystarczająco dobrym rodzicem? Jak rozwiązywać sytuacje sporne? Co robić, gdy dziecko doświadcza trudności? Jak pomóc dziecku regulować swoje emocje? Jak wzmacniać więź z dzieckiem?

To tylko niektóre z pytań, które zadają sobie rodzice w procesie wychowywania dziecka. To zadania, które wymagają od rodzica wielu specyficznych kompetencji.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z poniższą prezentacją, w której być może znajdą Państwo na odpowiedzi Was nurtujące zagadnienia w kwestii wychowania.


Pedagog szkolny

 

prezentacja

Kampania „Mama, tata, tablet” prowadzona przez Fundację Dzieci Niczyje powstała z myślą o rodzicach dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Akcja przestrzega przed zbyt wczesnym i niekontrolowanym udostępnianiem dzieciom urządzeń elektronicznych, jak tablety czy smartfony. Autorzy kampanii wskazują jednocześnie kiedy i jak udostępniać media elektroniczne z pożytkiem dla rozwoju najmłodszych.

 

Polecane strony: 

 http://mamatatatablet.pl/campaign/

 https://www.youtube.com/watch?v=YmX20QCtBvw

 

Polecam

 Pedagog szkolony

Wyniki ankiety "Cyberprzemoc''.