Pedagog

Społeczna diagnoza uczniów 2018 "Lustro"

- raport lokalny 

- raport ogólnopolski 

Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka

załącznik nr 1

ankieta nauczycieli

 

Informacje o programie "Przyjaciele Zippiego". 

Oferta PPP w Malborku na rok szkolny 2019/2020.