Pedagog

Wyniki ankiety "Cyberprzemoc''. 

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w MALBORKU na rok szkolny 2020/2021. 

Jak motywować do nauki? - artykuł od pani pedagog. 

PONIEDZIAŁEK 1150 1420

ŚRODA 1010 – 1240

PIĄTEK  800 – 1300

Artykuł pedagoga szkolnego.