Pedagog

https://docs.google.com/document/d/1jrdH4AWK6pNjSHF11VTSj6W1DX0Om4bC5QSaYtlEr6U/edit?ts=5cde6ff6

Telefony alarmowe i pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

https://116111.pl/

 

Przy wejściu do szkoły znajduje się  „skrzynka zaufania”, za pośrednictwem której każdy uczeń/rodzic/opiekun  może zgłaszać sformułowane pisemnie wnioski, uwagi i propozycje.

„Skrzynka zaufania” zapewnia dyskrecję w sprawach osobistych, jak również daje możliwość przedyskutowania uczniowskich problemów i propozycji z dyrekcją i pracownikami szkoły.

Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie „skrzynki zaufania” jest opiekun Samorządu Uczniowskiego, który ocenia wagę i rodzaj informacji, a następnie zdaje relacje dyrekcji szkoły i w porozumieniu z nią planuje dalsze działania.

 

Do „skrzynki zaufania” dzieci i młodzież z naszej szkoły mogą wrzucać:

  • listy dotyczące wszystkiego, czego nie lubią, czego się obawiają, co ich niepokoi, co chcieliby zmienić, co ich denerwuje, o czym boją się powiedzieć wprost: o kolegach, nauczycielach, o sobie,
  • swoje pomysły, propozycje i sugestie dotyczące życia szkoły i działalności szkolnych organizacji
  • swoje podziękowania i inne ciepłe słowa dla członków społeczności szkolnej.

Dzięki tej skrzynce uczniowie/rodzice/opiekunowie mają możliwość podzielić się informacjami o problemach naszej szkoły, swojej klasy czy też swoich  rówieśników, o których dorośli często nie mają pojęcia. W ten sposób dajemy szansę udzielenia pomocy wielu osobom, które doznają krzywdy, a które nie potrafią lub nie wiedzą, do kogo zwrócić się po pomoc. Dzięki listom i sygnałom wrzucanym do skrzynki możliwe jest reagowanie przez  „dorosłych” w sytuacjach kryzysowych, w celu zapewnienia uczniom niezbędnej pomocy i wsparcia. Funkcjonowanie skrzynki zakłada współpracę specjalistów i nauczycieli zatrudnionych w szkole oraz współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.

Skrzynka stwarza nam wszystkim perspektywę na to, by w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie, by atmosfera w niej panująca służyła  nauce i prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Ponadto inicjatywność uczniów można wykorzystać w sposób korzystny dla rozwoju każdego ucznia i szkoły.

Dzięki skrzynce zaufania uczniowie mogą otrzymać pomoc ze strony dyrekcji szkoły, pedagoga,nauczycieli, wychowawców i psychologa, w zależności od rodzaju zgłoszonej sprawy.