Pedagog

PONIEDZIAŁEK 800 1035

WTOREK 1200 - 1520

PIĄTEK  800 – 1205

Ulotka dla rodziców.