Wyniki konkursu na lampiony

Wyniki konkursu wyświetl. 

Galeria lampionów wyświetl. 

Mikołajkowy turniej szachowy.

W dniu 7 grudnia uczniowie klasy 5 wzięli udział w Mikołajkowym Turnieju Szachowym. Nietypowe warunki i praca zdalna nie pozwoliły na rozegranie klasycznych partii. Uczniowie odpowiedzieli  na pytania dotyczące znajomości pojęć szachowych oraz rozwiązali kilka zagadek szachowych - mat w 1 lub 2 ruchach oraz podwójny atak. Turniej odbył się w ramach zajęć szachowych.

 Zwyciężczynią Turnieju została Natalia Liszewska. Gratulacje!

Anna Kluk-Śliwa

dyplom

Konkurs plastyczno-literacki

regulamin konkursu

Regulamin konkursu wersja pdf - pobierz.

Projekt szkolny o tematyce bożonarodzeniowej.

ośnieżona choinka z ozdobami

Szkoła Podstawowa w Szymankowie rozpoczyna projekt  „ Tworzymy szkolną książeczkę o Świętach Bożego Narodzenia”.

Uczestnikami projektu są wszyscy uczniowie szkoły wraz z nauczycielami.

W pierwszym etapie projektu ogłoszony został wśród uczniów konkurs na tytuł książki. Wpłynęło ok. 40 bardzo ciekawych propozycji  od uczniów klas III, VII i VIII.

Komisja konkursowa w składzie dwóch nauczycieli polonistów po dokładnej weryfikacji zwycięzcą ogłosiła uczennicę klasy VIII - Natalię Borkowską.

Tytuł  zaproponowany przez Natalię to ŚWIĘTA ON-LINE”. Gratulujemy zwycięzcy, który otrzymuje nagrodę ( do odebrania w szkole).

Następny etap to utworzenie dokumentu do edycji, gdzie wszyscy  nauczyciele i uczniowie wspólnie będą tworzyli opowiadanie o świętach Bożego Narodzenia 2020 roku.

Książka będzie zawierała ilustracje, obrazki, piosenki, a może filmiki- tym się zajmą młodsze klasy, natomiast teksty to już zadanie uczniów klas starszych.

Cała książka zostanie „ napisana” do 18 grudnia i udostępniona na stronie internetowej szkoły.

W tych trudnych czasach, gdy nie możemy się, jak co roku spotkać  wszyscy razem: uczniowie, nauczyciele i rodzice, aby złożyć sobie życzenia świąteczne niech ten projekt połączy nas i wprowadzi w atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Poza tym mamy nadzieję, że wszyscy biorący udział w projekcie udowodnią, że książki i czytanie wcale nie są nudne i mogą być impulsem do doskonałej zabawy.

Ciekawe jaki będzie  na efekt naszej wspólnej pracy!

 

Jak pomóc dziecku w efektywnej nauce?

Jak pomóc dziecku w efektywnej nauce? Praktyczny poradnik dla rodziców - pobierz. 

Kampania „Mama, tata, tablet”

Kampania „Mama, tata, tablet” prowadzona przez Fundację Dzieci Niczyje powstała z myślą o rodzicach dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Akcja przestrzega przed zbyt wczesnym i niekontrolowanym udostępnianiem dzieciom urządzeń elektronicznych, jak tablety czy smartfony. Autorzy kampanii wskazują jednocześnie kiedy i jak udostępniać media elektroniczne z pożytkiem dla rozwoju najmłodszych.

 

Polecane strony: 

 http://mamatatatablet.pl/campaign/

 https://www.youtube.com/watch?v=YmX20QCtBvw

 

Polecam

 Pedagog szkolony

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

plakat akcji

20 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

Zapisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci.

https://www.youtube.com/watch?v=80lISAvoqT8

planeta Ziemia otoczona dziećmi trzymającymi się za ręce