konsultacje październik 2018r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Edyty Czoskówny w Szymankowie

 zaprasza rodziców (opiekunów prawnych)

na konsultacje

w dniu 16.10.2018r. (wtorek)

w godz. 1600 - 1700

KODER  JUNIOR

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy I i klasy III biorą udział w projekcie Koder Junior – Szkoła Mistrzów Programowania.  Celem tego projektu jest przygotowanie uczniów i szkół do procesu wdrażania nauki programowania oraz upowszechnienie innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania w edukacji wczesnoszkolnej.

Oprócz ciekawych zajęć z programowania, które zostaną przeprowadzone na lekcjach informatyki, uczniowie będą mogli pracować na tabletach, grach i klockach do nauki programowania oraz „bawić się” robotem, które nasza szkoła otrzymała. Sprzęt ten i pomoce dydaktyczne zostaną do dyspozycji uczniów również po zakończeniu projektu.

Projekt ten jest projektem Fundacji Pro Cultura wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim i Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym.

Projekty Koder Junior – Szkoła Mistrzów Programowania są realizowane dzięki wsparciu ze środków programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

 

 

Sprzątanie świata

Dnia 21 września 2018 roku uczniowie całej szkoły brali udział w akcji Sprzątanie Świata. Najpierw uczniowie klasy VI zapoznali wszystkich obecnych z genezą i ideą akcji Sprzątania Świata.  Dowiedzieliśmy się, że miliony ludzi na całym świecie we wrześniowe dni sprzątają naszą wspólną planetę- Ziemię. Idea sprzątania jest bardzo prosta. Polega ona na tym, iż grupy ludzi oczyszczają wyznaczony teren ze śmieci i odpadków. Wybieramy takie miejsca, w których zwykle gromadzą się ludzie. Sprzątamy najbliższe otoczenie: szkoły, parki, drogi, nasze osiedla, stadiony. Również i uczniowie całej szkoły udali się pod opieką wychowawców lub nauczycieli na wyznaczone tereny do sprzątania.

Galeria zdjęć. 

Wycieczka do ZOO

W dniu 24 września 2018 r. w ramach integracji uczniów klas ósmych sąsiednich szkół pojechaliśmy na wycieczkę dydaktyczną do Ogrodu Zoologicznego do Gdańska Oliwy. Wycieczkę zorganizowała Agnieszka Niezgoda – nauczycielka biologii.

Uczniowie klasy VIII Zespołu Szkół i Przedszkola w Miłoradzu z wychowawczynią Panią Ewą Kiełdyś - Lemanowską oraz uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej z Szymankowa wraz z wychowawczynią Panią Ewą Bakalarz pomimo deszczowej pogody zachwycali się zachowaniem zwierząt pochodzących zazwyczaj z odległych, egzotycznych krajów, żyjących na innych kontynentach. Wszyscy jednomyślnie stwierdziliśmy, że moglibyśmy z zaciekawieniem przyglądać się zwierzakom godzinami.                                                                                           

Wycieczka była atrakcyjną lekcją biologii i dostarczyła nam niecodziennych wrażeń.

Galeria zdjęć. 

 

zebranie z rodzicami wrzesień 2018r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Edyty Czoskówny w Szymankowie

 zaprasza  rodziców (opiekunów prawnych)

na zebrania w dniu 18.09.2018r. (wtorek)

o godz. 1515 kl. OP – III i VIII

o godz. 1600 zebranie ogólne

o godz. 1630 kl. V – VII