Informacja dla uczniów i ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku 2020 wraz z wytycznymi

Jak motywować do nauki?