Telefony alarmowe i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Szkolna skrzynka zaufania

 

Przy wejściu do szkoły znajduje się  „skrzynka zaufania”, za pośrednictwem której każdy uczeń/rodzic/opiekun  może zgłaszać sformułowane pisemnie wnioski, uwagi i propozycje.

„Skrzynka zaufania” zapewnia dyskrecję w sprawach osobistych, jak również daje możliwość przedyskutowania uczniowskich problemów i propozycji z dyrekcją i pracownikami szkoły.

Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie „skrzynki zaufania” jest opiekun Samorządu Uczniowskiego, który ocenia wagę i rodzaj informacji, a następnie zdaje relacje dyrekcji szkoły i w porozumieniu z nią planuje dalsze działania.

 

Do „skrzynki zaufania” dzieci i młodzież z naszej szkoły mogą wrzucać:

  • listy dotyczące wszystkiego, czego nie lubią, czego się obawiają, co ich niepokoi, co chcieliby zmienić, co ich denerwuje, o czym boją się powiedzieć wprost: o kolegach, nauczycielach, o sobie,
  • swoje pomysły, propozycje i sugestie dotyczące życia szkoły i działalności szkolnych organizacji
  • swoje podziękowania i inne ciepłe słowa dla członków społeczności szkolnej.

Dzięki tej skrzynce uczniowie/rodzice/opiekunowie mają możliwość podzielić się informacjami o problemach naszej szkoły, swojej klasy czy też swoich  rówieśników, o których dorośli często nie mają pojęcia. W ten sposób dajemy szansę udzielenia pomocy wielu osobom, które doznają krzywdy, a które nie potrafią lub nie wiedzą, do kogo zwrócić się po pomoc. Dzięki listom i sygnałom wrzucanym do skrzynki możliwe jest reagowanie przez  „dorosłych” w sytuacjach kryzysowych, w celu zapewnienia uczniom niezbędnej pomocy i wsparcia. Funkcjonowanie skrzynki zakłada współpracę specjalistów i nauczycieli zatrudnionych w szkole oraz współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.

Skrzynka stwarza nam wszystkim perspektywę na to, by w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie, by atmosfera w niej panująca służyła  nauce i prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Ponadto inicjatywność uczniów można wykorzystać w sposób korzystny dla rozwoju każdego ucznia i szkoły.

Dzięki skrzynce zaufania uczniowie mogą otrzymać pomoc ze strony dyrekcji szkoły, pedagoga,nauczycieli, wychowawców i psychologa, w zależności od rodzaju zgłoszonej sprawy.

 

Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

Zbiórka pożywienia

Przez cały miesiąc maj będzie trwać akcja charytatywna z inicjatywy Szkolnego Klubu Wolontariatu polegająca na zbiórce pożywienia oraz kocy dla zwierząt ze schroniska. Zachęcamy wszystkich do udziału w naszej akcji oraz składania rzeczy w karton pod pokojem nauczycielskim smile

 

Szkolne Koło Wolontariatu

24.04.2019r członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunami pojechali do Lasu Szpęgawskiego sprzątnąć mogiłę zamordowanej patronki szkoły Edyty Czoskówny.

Galeria zdjęć.

Grosz do grosza

Zakończyła się akcja "Grosz do grosza" w ramach programu "Dzwonek na obiad". Łącznie uzbieraliśmy 185,95zł.
1gr - 8550 sztuk
2gr - 1030 sztuk
5gr - 953 sztuk
10gr - 72 sztuki
20gr - 50 sztuk
50gr - 24 sztuki
1zł - 3 sztuki

Dziękujemy wszystkim którzy wsparli naszą akcję, a przede wszystkim dziękuję dziewczynom które rozdzielały i liczyły zebrane pieniądze.

Pamiętajmy - dobro zawsze wraca  smilesmile

 

zebranie z rodzicami maj 2019r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Edyty Czoskówny w Szymankowie

 zaprasza  rodziców (opiekunów prawnych)

na zebrania w dniu 14.05.2019r. (wtorek)

o godz. 1600 kl. OP-V

o godz. 1700 kl. VI-VIII