Ubezpieczenie NNW dla uczniów

Szanowni Rodzice, 

Przedstawiamy oferty firm ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczenia NNW dla uczniów na nowy rok szkolny.

1. Nowa klasa.

2. NAU. 

3. InterRisk. 

4. Compensa. 

5. Bezpieczny.pl

6. AXA.

7. AVIVA.

8. Super ubezpieczeni. 

 

Informacja dla rodziców uczniów dojeżdżających

Szanowni rodzice uczniów dojeżdżających!

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek ochronnych (zasłaniających usta i nos) w autobusach dowożących dzieci do szkoły.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W SZYMANKOWIE 

INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Wtorek  01.09.2020r. 

o godz. 9:00 uczniowie spotykają się z wychowawcami w klasach:

OP sala przedszkolna

kl. I sala nr 4

kl. III sala nr 5

kl. V sala nr 6

kl. VII sala nr 2

kl. VIII sala nr 1


Z powodu zagrożenia epidemicznego Dyrektor szkoły prosi, aby w spotkaniu z wychowawcą uczestniczył maksymalnie jeden rodzic/opiekun każdego ucznia (dot. kl. OP-III).

Podczas przebywania na terenie szkoły, rodzice zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos, a wchodząc do pomieszczeń szkoły powinni  zdezynfekować ręce.

 W salach lekcyjnych należy bezwzględnie zachować odpowiedni dystans od innych osób.

 

Dowóz: Lichnówki Pierwsze godz. 8:40; Lichnówki Drugie godz. 8:44; Starynia godz. 8:49

Odwóz: Szymankowo ok. godz. 9:45

Wskazówki dla rodziców

 1. Nie posyłaj do szkoły chorego dziecka.
 2. Jeśli dziecko jest alergikiem poinformuj o tym szkołę i przynieś odpowiednie zaświadczenie.
 3. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
 4. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 5. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 6. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.
 7. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.
 8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie.
 9. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń.
 10. Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
 11. Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu.
 12. Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.

Zebranie rodziców OP 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szymankowie informuje o zebraniu rodziców (opiekunów) oddziału przedszkolnego, które odbędzie się w dniu 13.08.2020r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali przedszkolnej w budynku szkoły przy ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 14 (wejście z prawej strony budynku).

Rodziców prosimy o niezawodne przybycie i zabranie maseczek ochronnych.

Szkolny zestaw podręczników V-VIII 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szymankowie podaje do wiadomości Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2020/2021.

Podręczniki i ćwiczenia (oprócz religii) zapewnia z dotacji MEN szkoła.

Uczniowie otrzymają je we wrześniu 2020r.

do kl. V-VIII. 

Szkolny zestaw podręczników OP-III 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szymankowie podaje do wiadomości Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2020/2021.

Podręczniki i ćwiczenia do klasy pierwszej i trzeciej (oprócz religii) zapewnia z dotacji MEN szkoła.

Uczniowie otrzymają je we wrześniu 2020r.

dla kl. OP-III