PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY - STOP

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY - STOP

autorstwa Agnieszki Milczarek i Joanny Węgrzynowskiej

                 

 Wprowadzenie

                Program realizowany jest m.in. na zlecenie: Departamentu Opieki i Profilaktyki Społecznej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (w województwie dolnośląskim, wielkopolskim i podlaskim), Urzędu Gminy Warszawa-Włochy, Urzędu Gminy Warszawa-Ursynów, Urzędu Gminy Warszawa-Wawer, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

 "Program Przeciwdziałania Przemocy - STOP" jest odpowiedzią Stowarzyszenia 'Bliżej Dziecka' na narastające w Polsce zjawisko agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

 Korzystając z kilkuletnich doświadczeń pracy w szkołach oraz osiągnięć i badań krajów europejskich i USA stworzyliśmy system przeciwdziałania przemocy w szkole, który pozwala nauczycielom i rodzicom samodzielnie radzić sobie z problemem agresji i przemocy wśród uczniów.          

  

Celem programu jest:                   

 Dla uczniów:   

 • obniżenie zachowań antyspołecznych wśród dzieci
 • uczenie dzieci sposobów obrony swojej osoby przed przemocą fizyczną, słowną czy izolowaniem
 • kształtowanie w dzieciach postaw empatii, reagowania na akty przemocy, korzystania z pomocy dorosłych
 • uczenie dzieci zasad pozytywnego kontaktu i budowania relacji koleżeńskich

 Dla nauczycieli:              

 • wzrost wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej
 • nauka systemowego myślenia o profilaktyce przemocy
 • nauka diagnozowania i rozpoznawania przemocy w klasach
 • ćwiczenie umiejętności budowania klasowych i szkolnych programów wychowawczych zmniejszających poziom agresji wśród dzieci
 • przygotowanie nauczycieli do skutecznego reagowania i pomagania dzieciom w sytuacjach przemocy (przeprowadzanie interwencji, rozmawianie ze sprawcami i ofiarami, wzajemna współpraca, współpraca z rodzicami, znajomość przepisów prawnych)
 • stworzenie wewnątrz-szkolnego systemu interwencji

 Dla rodziców:   

 • uwrażliwianie na problem przemocy wśród dzieci
 • przedstawienie sposobów włączenia się rodziców w program przeciwdziałania przemocy na terenie klasy i szkoły
 • pokazanie roli i znaczenia domu, rodziny w kształtowaniu się wśród dzieci ról: sprawców, ofiar oraz biernych obserwatorów

Konkurs czytelniczy

Dnia 18.10.2018 uczniowie klasy 6 przystąpili do konkursu organizowanego przez Moją Szkołę Językową. Konkurs czytelniczy miał za zadanie sprawdzić znajomość treści i rozumienie książki Ricka Riordana „Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Złodziej pioruna”. Celem konkursu było upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Test zawierał pytania dotyczące losów bohaterów, charakterystyki postaci, przebiegu wydarzeń, opisu miejsc i czasu akcji.

Galeria zdjęć. 

Europejski Dzień Języków

W środę, 26 września, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Edyty Czoskówny, świętowali Europejski Dzień Języków, ustanowiony z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku w celu promowania różnorodności językowej naszego kontynentu. O konieczności nauki języków przekonał się już prawie każdy z nas, zarówno  podczas zagranicznych wakacji, nie wspominając o czacie na portalach społecznościowych lub podczas zdobywania  kolejnych poziomów League of Legends. Europejski Dzień Języków był szansą na to, aby dowiedzieć się czegoś więcej o naszych europejskich sąsiadach, zarówno w sferze kulturowej, obyczajowej, jak i językowej. W tym roku postanowiłyśmy w naszej szkole w sposób szczególny obchodzić Europejski Dzień Języków Obcych. Z tej okazji uczniowie przygotowali program artystyczny pt. „Warto uczyć się języków obcych” . Chcieliśmy tym pokazać, jak trudno jest podróżować po świecie nie znając języków, a przy tej okazji podkreślić ważność nauki języka angielskiego. Na progu nowego roku szkolnego chcemy zachęcić was do wytrwałej i systematycznej nauki tego języka.

Galeria zdjęć. 

Spotkanie z Dietetykiem

Dnia 26 października w szkole odbyło się spotkanie z dietetykiem P. Magdą Matysiak Płoszaj. Na spotkanie przyszli wszyscy uczniowie klas VI-VIII.

Spotkania dotyczyło  „Zaburzenia stanu zdrowia związane z nieprawidłowym odżywianiem oraz jego wpływ na kondycję fizyczną”. 

Poruszono również temat - zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia, który był uwieńczeniem tematu realizowanego na lekcjach techniki i godzin wychowawczych.

Uczniowie z zainteresowaniem brali udział w  warsztatach. Pani zapowiedziała, że chętnie przyjedzie do naszej szkoły w przyszłości.

                                                                 Ewa Bakalarz

Galeria zdjęć. 

MISTRZOSTWA   SZKOŁY W    BIEGU  PRZEŁAJOWYM

W październiku odbyły się pierwsze szkolne zawody. W biegach mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy mieli ochotę od klas I do VIII. 

 

Najlepszymi w swoich kategoriach zostali

 Klasa I

 Lena Orzechowska

Jakub Brzozowski

 

Klasa III

 Liszewska Natalia

Gmerek Mateusz

 

klasa V

Wolter Martyna

Kowalczyk Szymon

  

klasa VI

Borkowska Natalia

Szczepiński Adrian

 

klasa VII

 Ruszkowska Weronika

Janiak Kacper

 

klasa VIII

 Wojniak Karolina

Grunau Kacper

 

Gratulujemy Wszystkim, którzy dobiegli.

Galeria zdjęć. 

plakat ubezpieczenie

Program Przyjaciele Zippiego