Wielkanoc 2020

Jak uczyć się w domu

Informacja o liczbie wolnych miejsc do kl. I.

Informacja o liczbie wolnych miejsc do OP

Akcji konkursowa „Siostro, Bracie – zostań w chacie”

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Opiekunowie,

wiemy, jak dużym wyzwaniem jest dla Was wszystkich zamknięcie szkół i przedszkoli na czas zagrożenia epidemicznego. Naukę i zabawę zaplanowaną na czas szkolny i przedszkolny realizujecie dziś razem w domu, pośród najbliższych. Pamiętajcie o odpoczynku i relaksie,
tak ważnym dla wzmocnienia odporności psychicznej i fizycznej.

Drodzy Uczniowie, wierzymy w Waszą nieustającą pomysłowość, aktywność i kreatywność. Proponujemy Wam dziś połączenie nauki z zabawą i zapraszamy do akcji konkursowej „Siostro, Bracie – zostań w chacie”.
Podzielcie się z nami swoimi pomysłami. Wybierzcie taką formę ekspresji, w jakiej czujecie się najlepiej i weźcie udział w jednym z konkursów akcji „Siostro, Bracie – zostań w chacie!”.

Możecie wybrać dowolną formę: plakat, zdjęcie, pracę plastyczną, film, sleevface i in.

Szczegóły znajdziecie na stronie: http://pbw.gda.pl/siostro-bracie-zostan-w-chacie/  
i naszym FB https://www.facebook.com/pbwGdansk/ 

 

Nagrody czekają - zapraszamy!
Nauczyciele bibliotekarze bibliotek pedagogicznych województwa pomorskiego

 

 1. Organizatorem akcji konkursowej są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku pbw.slupsk.ploraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku www.pbw.gda.pl
 2. Konkursy realizowane są drogą elektroniczną
 3. Konkursy skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i średnich  województwa pomorskiego
 4. Szczegółowe zasady uczestnictwa określone są dla poszczególnych tytułów konkursów
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną pracy konkursowej organizatorowi konkursu
 6. Fundatorem nagród książkowych w akcji konkursowej “Siostro, Bracie – zostań w chacie” jest Marszałek Województwa Pomorskiego

 Główne cele akcji konkursowej:

 • wsparcie nauczycieli w działaniach związanych z edukacją obywatelską i kształtowaniem właściwych postaw społecznych
 • rozwijanie i promowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności dzieci i młodzieży
 • kształcenie umiejętności wykorzystywania różnorodnych materiałów w nauce  i zabawie
 • kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia oraz zdrowia rodziny
 • zwiększanie świadomości o zagrożeniach dla zdrowia
 • podejmowanie odpowiednich wyborów w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu
 • propagowanie wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia

Wybierz konkurs dla siebie:

 1. Konkurs na laurkę – podziękowanie dla pielęgniarek i lekarzy, ratowników medycznych, strażaków – adresowany dla przedszkolaków i klas 0
 2. Zdrowo w domu – konkurs na plakat promujący zdrowy tryb życia, kształtujący właściwe postawy uczniów wobec zdrowia i życia – adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
 3. Świat jest nasz – konkurs na prezentację multimedialną nt. zagrożeń współczesnego świata – adresowany do uczniów klas VII-VIII SP oraz uczniów szkół ponadpodstawowych
 4. List do babci lub/i dziadka – konkurs na list o książce, którą przeczytałem/am w czasie pobytu w domu –  adresowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych
 5. Super przepis – konkurs na zdjęcie potrawy przygotowanej wspólnie z rodziną w czasie pobytu w domu –  adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych
 6. Zainspiruj innych  – konkurs rozwijający kreatywność i umiejętność posługiwania się nowymi technologiami – adresowany do uczniów klas VII – VIII SP oraz uczniów szkół ponadpodstawowych
 7. Chcę być taki jak… –konkurs rozwijający umiejętności plastyczne oraz kreatywność młodszych uczniów – adresowany do uczniów klas 0 – III szkół podstawowych
 8. Sleeveface – konkurs promujący zainteresowania czytelnicze oraz kreatywne wykorzystanie nowoczesnej technologii – adresowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych
 9. Myślę, więc czytam-konkurs rozwijający zainteresowania czytelnicze oraz wykorzystanie nowoczesnej technologii – adresowany do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

Plakat. 

Kandydaci zakwalifikowani do OP i kl. I. - informacja

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Edyty Czoskówny w Szymankowie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej wszystkie złożone wnioski i karty zgłoszenia zostały rozpatrzone pozytywnie, dzieci zostały zakwalifikowane.

Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w terminie od 17 do 31 marca 2020 roku rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia dziecka w postaci złożenia pisemnego oświadczenia.

W związku z zaistniałą sytuacją w Polsce oświadczenia proszę dostarczyć osobiście w terminie od 26.03.2020r. do 31.03.2020r. lub drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie od 17 do 31 marca 2020r.

Oświadczenia są dostępne na stronie internetowej szkoły: www.szymankowo.pl w zakładce „Rekrutacja” lub w sekretariacie szkoły.

 

W zastępstwie dyrektora

SP w Szymankowie

/-/ Monika Filipek

1. Ogłoszenie - wersja pdf

2. Oświadczenie woli przyjęcia do OP.

- wersja pdf

- wersja doc

3. Oświadczenie woli przyjęcia do kl. I. 

- wersja pdf 

- wersja doc