rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej

OGŁOSZENIE!

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  1. EDYTY CZOSKÓWNY W SZYMANKOWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIACH 16.04.2018R. – 11.05.2018R.

TRWAĆ BĘDZIE REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

 

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW:

- ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NASTĄPI 16 MAJA 2018R.

- PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH  W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

NASTĄPI 24 MAJA 2018R.

- W TERMINIE OD 17 DO 23 MAJA RODZICE KANDYDATA

POTWIERDZAJĄ WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ.

 

 

DRUKI KART ZGŁOSZENIA DZIECKA ORAZ WNIOSKI O PRZYĘCIE DZIECKA

 DO KLASY PIERWSZEJ DOSTĘPNE SĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.szymankowo.pl

ZASADY REKRUTACJI DOSTĘPNE SĄ NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ

ORAZ NA TABLICY OGŁOSZEŃ MIESZCZĄCEJ SIĘ NA PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY.

 

 

DYREKTOR SZKOŁY

/-/ GRAŻYNA JAŻDŻEWSKA 

rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego

OGŁOSZENIE!

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYMANKOWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIACH 16.04.2018R. – 11.05.2018R. TRWAĆ BĘDZIE  

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA:

 ZAMIESZKUJĄCEGO POZA OBSZAREM GMINY LICHNOWY

 (4,5,6 – LETNIEGO)

MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA NA WOLNE MIEJSCA.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ NA PODSTAWIE KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W ROZDZIALE III I IV ZASAD REKRUTACJI.

 

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW:

- ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NASTĄPI 16 MAJA 2018R.

- PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH  W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

NASTĄPI 24 MAJA 2018R.

W TERMINIE OD 17 DO 23 MAJA RODZICE KANDYDATA

POTWIERDZAJĄ WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA DO OP.

 

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 DOSTĘPNE SĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.szymankowo.pl

ZASADY REKRUTACJI DOSTĘPNE SĄ NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 ORAZ NA TABLICY OGŁOSZEŃ MIESZCZĄCEJ SIĘ NA PARTERZE

W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY.

 

DYREKTOR SZKOŁY

/-/ GRAŻYNA JAŻDŻEWSKA

życzenia wielkanocne

GMINNY  TURNIEJ  POŻARNICZY - 10.03.2018 LICHNOWY

 

 Dnia 10 marca w świetlicy NAZARET w Lichnowach  odbył się Gminny  Turniej Pożarniczy  „Młodzież zapobiega pożarom” Głównym celem jest propagowanie wiedzy pożarniczej.

Naszą szkołę reprezentowały:

 

w grupie szkoły podstawowej:

Kosior Nikola

Marta Ostrowska

Zuzanna Poznańska

 

w grupie gimnazjum

Małgorzata Mirocha

Karolina Wojniak

 

 

Dziewczęta musiały się zmierzyć z wiedzą na tematy:

-Cele i zadania ochotniczej straży pożarnej, straży zawodowej

-Podręczny sprzęt gaśniczy

-Sprzętu gaśniczego w działaniach ratowniczo-gaśniczych

-Typy pojazdów pożarniczych

- Z zakresu taktyki pożarniczej

- udzielania pierwszej pomocy

- ewakuacja

 

Poradziły sobie całkiem nieźle.

 

Najlepiej wypadła NIKOLA KOSIOR, która dotarła aż do etapu ustnego i zdobyła III miejsce w gminie.

 

Ewa Bakalarz

Galeria zdjęć. 

SZKOLNY ETAP KONKURSU STRAŻACKIEGO 19.02.2018

W szkole odbył się Szkolny Turniej Pożarniczy w wyniku, którego do  Gminnego Etapu Turnieju zakwalifikowały się:

1) w grupie szkoły podstawowej:

- Kosior Nikola

- Marta Ostrowska

- Zuzanna Poznańska

 

2) w grupie gimnazjum

- Małgorzata Mirocha

- Karolina Wojniak

 

                                                            Ewa Bakalarz

Najaktywniejsi uczniowie w miesiącu lutym 2018 r.

Klasa VII – Wojniak Karolina 

Klasa VI –  Szymula Julia

Klasa V – Borkowska Natalia 

Klasa IV –  Otręba Mateusz 

Klasa II - Tomasiewicz Weronika