Rekrutacja do II LO w Malborku - informacja

Święto szkoły 2020r.

W okresie międzywojennym wielu polskich działaczy zasłynęło z pracy edukacyjnej. Na polu regionalnym taką osobą była Edyta Gertruda Czoskówna, która urodziła się 16 października 1913 r. w Starogardzie Gdańskim. Zamieszkała przy obecnej ul. Królowej Jadwigi 2 w Tczewie. Chodziła do tczewskiego Gimnazjum Żeńskiego, które ukończyła w 1932 r. Wtedy wybrała drogę nauczycielską, rozpoczynając kształcenie w Seminarium Nauczycielskim w Poznaniu. Nauka tam trwała cztery lata. Dostając dyplom nauczyciela Edyta Czoskówna postanowiła wrócić do Tczewa. Podjęła pracę w pobliskiej placówce Macierzy Szkolnej, która znajdowała się w Szymankowie. Ówczesnym dyrektorem szkoły był Franciszek Preuhs. Czoskówna pracując na terenie Wolnego Miasta Gdańska udzielała się jednocześnie w tamtejszych, polonijnych organizacjach. Należała m.in. do Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Klubu Sportowego „Gedania” i Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Pani Edyta mieszkała w Tczewie aż do wybuchu II wojny światowej. Nigdy nie założyła rodziny, poświęcając się pracy obywatelskiej. Po ataku wojsk niemieckich na Szymankowo zmuszona została do porzucenia pracy. Jako działaczka polonijna w Wolnym Mieście Gdańsk ewakuowała się przed wchodzącymi do miasta żołnierzami hitlerowskimi. Nie mając jednak gdzie się podziać wróciła do Tczewa. Tutaj została aresztowana w październiku 1939 r. Wraz ze wszystkimi polskimi działaczami osadzono ją w koszarach wojskowych. Na krótki okres, za wstawiennictwem rodziny, wypuszczono Czoskównę, lecz ponownie została aresztowana 17 listopada 1939 r. Nauczycielkę z Szymankowa przewieziono do Gniewu, a następnie do gdańskiego Nowego Portu, tam bowiem znajdował się obóz przejściowy. 24 listopada 1939 r. hitlerowcy zamordowali Edytę Czoskówną w Lesie Szpęgawskim. Jeden z żołnierzy wspomniał, iż polska nauczycielka tuż przed strzałem wykrzyczała słowa: „Jeszcze Polska nie zginęła”.

 Filmik.

Galeria zdjęć.

Poradnik dla rodziców

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oferuje szeroki zakres pomocy dla dzieci i rodziców.

Parę słów na temat zdrowia psychicznego w okresie pandemii

Artykuł od pani pedagog do pobrania. 

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego 2020/2021

OGŁOSZENIE!

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYMANKOWIE INFORMUJE, ŻE

W DNIACH 15.04.2020R. – 08.05.2020R. TRWAĆ BĘDZIE REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA:

 ZAMIESZKUJĄCEGO POZA OBSZAREM GMINY LICHNOWY (4,5,6 – LETNIEGO)

MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA NA WOLNE MIEJSCA.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ NA PODSTAWIE KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W ROZDZIALE III I IV ZASAD REKRUTACJI.

 

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW:

- ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NASTĄPI 18 MAJA 2020R.

- PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH  W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NASTĄPI 29 MAJA 2020R.

W TERMINIE OD 19 DO 26 MAJA RODZICE KANDYDATA POTWIERDZAJĄ WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA DO OP.

 

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DOSTĘPNE SĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.szymankowo.pl

ZASADY REKRUTACJI DOSTĘPNE SĄ NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 ORAZ NA TABLICY OGŁOSZEŃ MIESZCZĄCEJ SIĘ NA PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY.

 

 

DYREKTOR SZKOŁY

/-/ GRAŻYNA JAŻDŻEWSKA

rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

OGŁOSZENIE!

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDYTY CZOSKÓWNY W SZYMANKOWIE INFORMUJE, ŻE

W DNIACH 15.04.2020R. – 08.05.2020R. TRWAĆ BĘDZIE REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

 

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW:

- ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NASTĄPI 18 MAJA 2020R.

- PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH  W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NASTĄPI 29 MAJA 2020R.

W TERMINIE OD 19 DO 26 MAJA RODZICE KANDYDATA POTWIERDZAJĄ WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ.

 

DRUKI KART ZGŁOSZENIA DZIECKA ORAZ WNIOSKI O PRZYĘCIE DZIECKA  DO KLASY PIERWSZEJ

DOSTĘPNE SĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.szymankowo.pl

ZASADY REKRUTACJI DOSTĘPNE SĄ NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA TABLICY OGŁOSZEŃ MIESZCZĄCEJ SIĘ NA PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY.

 

 

DYREKTOR SZKOŁY

/-/ GRAŻYNA JAŻDŻEWSKA