Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji oddział  przedszkolny w naszej szkole zaprosił swoich rodziców do wspólnej zabawy. Na obchodach pojawiła się również ósma klasa oraz nauczyciele. Początek imprezy zaczęły wspólne zabawy. Najmłodsi nauczyli najstarszych tańczyć. Potem role się odwróciły i to ósmoklasiści pomagali w zabawach przedszkolakom. Wszyscy cały czas byli uśmiechnięci i brali czynny udział w imprezie. Wspólna zabawa pomogła w integracji uczniów. Nie zabrakło poczęstunku dla wszystkich zgromadzonych. Na koniec uroczystości, uczniowie podzieleni na dwie grupy uczestniczyli w kolorowaniu postaci. Wszystkim uczestnikom czas minął bardzo miło. Będziemy wspominali to wydarzenie w pozytywny sposób.

Galeria zdjęć. 

WALCZYMY O CERTYFIKAT „SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU”

konsultacje październik 2018r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Edyty Czoskówny w Szymankowie

 zaprasza rodziców (opiekunów prawnych)

na konsultacje

w dniu 16.10.2018r. (wtorek)

w godz. 1600 - 1700

KODER  JUNIOR

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy I i klasy III biorą udział w projekcie Koder Junior – Szkoła Mistrzów Programowania.  Celem tego projektu jest przygotowanie uczniów i szkół do procesu wdrażania nauki programowania oraz upowszechnienie innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania w edukacji wczesnoszkolnej.

Oprócz ciekawych zajęć z programowania, które zostaną przeprowadzone na lekcjach informatyki, uczniowie będą mogli pracować na tabletach, grach i klockach do nauki programowania oraz „bawić się” robotem, które nasza szkoła otrzymała. Sprzęt ten i pomoce dydaktyczne zostaną do dyspozycji uczniów również po zakończeniu projektu.

Projekt ten jest projektem Fundacji Pro Cultura wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim i Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym.

Projekty Koder Junior – Szkoła Mistrzów Programowania są realizowane dzięki wsparciu ze środków programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

 

 

Sprzątanie świata

Dnia 21 września 2018 roku uczniowie całej szkoły brali udział w akcji Sprzątanie Świata. Najpierw uczniowie klasy VI zapoznali wszystkich obecnych z genezą i ideą akcji Sprzątania Świata.  Dowiedzieliśmy się, że miliony ludzi na całym świecie we wrześniowe dni sprzątają naszą wspólną planetę- Ziemię. Idea sprzątania jest bardzo prosta. Polega ona na tym, iż grupy ludzi oczyszczają wyznaczony teren ze śmieci i odpadków. Wybieramy takie miejsca, w których zwykle gromadzą się ludzie. Sprzątamy najbliższe otoczenie: szkoły, parki, drogi, nasze osiedla, stadiony. Również i uczniowie całej szkoły udali się pod opieką wychowawców lub nauczycieli na wyznaczone tereny do sprzątania.

Galeria zdjęć.