Grosz do grosza

Zakończyła się akcja "Grosz do grosza" w ramach programu "Dzwonek na obiad". Łącznie uzbieraliśmy 185,95zł.
1gr - 8550 sztuk
2gr - 1030 sztuk
5gr - 953 sztuk
10gr - 72 sztuki
20gr - 50 sztuk
50gr - 24 sztuki
1zł - 3 sztuki

Dziękujemy wszystkim którzy wsparli naszą akcję, a przede wszystkim dziękuję dziewczynom które rozdzielały i liczyły zebrane pieniądze.

Pamiętajmy - dobro zawsze wraca  smilesmile

 

zebranie z rodzicami maj 2019r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Edyty Czoskówny w Szymankowie

 zaprasza  rodziców (opiekunów prawnych)

na zebrania w dniu 14.05.2019r. (wtorek)

o godz. 1600 kl. OP-V

o godz. 1700 kl. VI-VIII

IV gminny konkurs językowo-matematyczny "MatLing"

SKO w SBG

   W roku szkolnym 2018/2019 szkoła współpracuje z SGB. Uczniowie mają możliwość oszczędzania w SKO.

Szkolna Kasa Oszczędności to system oszczędzania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczy dobrych nawyków: systematyczności, oszczędności i rozważnego wydawania pieniędzy.

Książeczka SKO to Twoje pierwsze minikonto z książeczką oszczędnościową, w której Opiekun zapisuje gromadzone przez Ciebie pieniądze i wirtualną książeczką na stronie www, gdzie możesz to zrobić sam.

Najbardziej systematycznie oszczędzający uczniowie, klasy i szkoły otrzymują nagrody od Banku.

 

Więcej informacji na stronie SKO.

 

Gminne BRD  

 

   Dnia 25 kwietnia 2019r troje naszych uczniów wzięło udział w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa ruchu Drogowego w SP Lichnowach

 

  Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

  -  popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

 -   kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

  -  popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

  -  popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

    Uczestnicy mieli za  zadanie  przejechać tor przeszkód odpowiednio dopasowany do wieku uczestników oraz wypełnić test o przepisach ruchu drogowego.

 

Nasz szkoła w drugiej grupie wiekowej

zajęła II miejsce

 

Indywidualnie III miejsce -  KACPER G.

 

Ewa Bakalarz

Galeria zdjęć. 

GMINNY STRAŻACKI

    Nasze uczennice 8 marca 2019 roku brały udział w Ogólnopolskim Turnieju Strażackim „Młodzież zapobiega pożarom” etap gminny.

 

   Turniej miał na celu propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

  Jego celem jest:

- popularyzacja znajomości przepisów przeciwpożarowych,

- zasad postępowania na wypadek powstania pożaru

- nabycie praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

   Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą interdyscyplinarną, od znajomości technik ratowniczo-gaśniczych aż po umiejętność rozpoznania elementów umundurowania strażaków.

 

                                                            Ewa Bakalarz

Dyplom BRD