Program Przyjaciele Zippiego

Pasowanie na ucznia i Dzień Edukacji Narodowej

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem życia każdego dziecka. Z niecierpliwością czeka każdego dnia na spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami, przygodami. Czeka ono na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej. 
          Uroczystość pasowania na uczniów klasy I na stałe została włączona do kalendarza uroczystości szkolnych. Stanowi ona przeżycie nie tylko dla samych dzieci - kandydatów na uczniów, ale także dla ich rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów. Poprzedza je okres kilku tygodni przygotowań, w którym dzieci poznają prawa i obowiązki ucznia, poznają szkołę, jej pracowników, otoczenie, koleżanki i kolegów. Poznają Ojczyznę, symbole narodowe. 

Tak ważna uroczystość w naszej szkole odbyła się 12 października 2018 r.

Na widowni zasiedli koleżanki i koledzy z klas 0, 3,5,6,7 i 8; rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie klasy I zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne. Ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po tych słowach Pani dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia dużym drewnianym ołówkiem, a wychowawca wręczył dyplomy oraz legitymacje szkolne.

            Tego dnia oprócz uroczystości pasowania na ucznia obchodziliśmy również inne ważne święto. Szczególny dzień: Dzień Edukacji Narodowej – święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych co szkoły prowadzą i nadzorują. W tym dniu Samorząd Uczniowski złożył wszystkim nauczycielom podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie naszych serc i umysłów. Swoją wdzięczność wyrazili poprzez występ artystyczny. Na koniec uroczystości Samorząd Uczniowski wręczył każdemu nauczycielowi drobny upominek.

           

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

27 września 2018r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Celem wyborów było wyłonienie Zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019. Wybory odbyły się zgodnie z ordynacją wyborczą SU.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja     

w składzie:

Chlebowska Katarzyna z kl. VIII

Mirocha Małgorzata z kl. VIII

Poznańska Zuzanna z kl. VII

Rosengart Aleksandra z kl. VIII

Wojniak Karolina z kl. VIII

opiekun SU p. Monika Filipek

 

Nowy skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący SU – Julia Szymula kl. VII

Zastępca Przewodniczącego SU – Weronika Liszewska kl. VII

Skarbnik SU – Marta Ostrowska kl. VII

Sekretarz SU – Zuzanna Poznańska kl. VII

 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Galeria zdjęć. 

Wycieczka kl. VI do Gdyni

W dniu 11.10.2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Szymankowie, Lisewie Malborskim i Lichnowach uczestniczyli we wspólnej wycieczce do Gdyni (adventurepark.pl).

Celem zorganizowanej wycieczki przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych było upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, poprawa stanu zdrowia dzieci, podnoszenie kondycji zdrowotnej i sprawności fizycznej, pożyteczne spędzanie czasu,wspomaganie rodziny w procesie wychowania, kształtowanie wartościowych cech charakteru i woli oraz rozwijanie samodyscypliny, samokontroli w postępowaniu, rozwijanie inwencji twórczej, aktywnej postawy.

Naszym zadaniem była Misja specjalna. Misja jest swoistym testem samodzielności, testem jakości zespołu postawionego przed „wyzwaniami”. Podczas zajęć uczniowie mieli wykazać się sporą samodzielnością. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, gdzie pod opieką instruktorów i opiekunów zaczęli zmagania. Przy wzajemnym wspieraniu musieli uczestniczyć w takich zadaniach jak: “Kra Lodowa”, “Delikatny most”, “Matnia”,”Lina z rak “ czy “Hydrozaagartka”.

Na zakończenie zdobywali Średni Park Linowy. Szlak złożony z drewnianych podestów zamocowanych na wysokości 3 do 5 metrów. Pomiędzy podestami rozpostarte są różnorakie przejścia z lin stalowych, drabin, siatek itp. Odpowiednio wyposażeni uczestnicy zabawy ruszyli na szlak. Każdy z nich przeszedł podstawowe szkolenie z użycia uprzęży wspinaczkowej, lonży z karabinkami Vertigo oraz bloczku do zjazdu. Szkolenie to odbywało się na trasie szkoleniowej około 0,5 m nad ziemią pod czujnym okiem instruktorów. Po pomyślnym zaliczeniu szkolenia, można było wejść na wyższy poziom. Po pokonaniu 2 metrowej drabinki, rozpoczął się szlak Średniego Parku Linowego. Wiszące belki, mosty tybetańskie, drabiny poziome, zjazdy kolejką amerykańską, i wiele innych przeszkód. Niewielka wysokość pozwalała na ciągle przyglądanie się poczynaniom uczestników. Każdy może doświadczyć niesamowitych emocji. Park linowy jest doskonałą próbą charakteru i opanowania emocji. Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni z tak aktywnej wycieczki.

Galeria zdjęć. 

Poradniki dla rodziców

   Poniżej prezentujemy poradniki dla rodziców otrzymane od Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zachęcamy do lektury. 

Gadki, czyli proste rozmowy na trudne tematy.

  Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczyć dziecku granice. 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji oddział  przedszkolny w naszej szkole zaprosił swoich rodziców do wspólnej zabawy. Na obchodach pojawiła się również ósma klasa oraz nauczyciele. Początek imprezy zaczęły wspólne zabawy. Najmłodsi nauczyli najstarszych tańczyć. Potem role się odwróciły i to ósmoklasiści pomagali w zabawach przedszkolakom. Wszyscy cały czas byli uśmiechnięci i brali czynny udział w imprezie. Wspólna zabawa pomogła w integracji uczniów. Nie zabrakło poczęstunku dla wszystkich zgromadzonych. Na koniec uroczystości, uczniowie podzieleni na dwie grupy uczestniczyli w kolorowaniu postaci. Wszystkim uczestnikom czas minął bardzo miło. Będziemy wspominali to wydarzenie w pozytywny sposób.

Galeria zdjęć. 

WALCZYMY O CERTYFIKAT „SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU”