Zapisy na obiady 2020-2021

  OGŁOSZENIE!

Karty zgłoszenia dziecka na obiady będą przyjmowane przez wychowawców klas

do dniach 09 września 2020r. 

Dostawcą obiadów będzie Restauracja Gościniec nad Wisłą

 (4 x w tygodniu zupa, 1 x drugie danie).

Obiady będą wydawane od 14 września (poniedziałek).

Dzieci z oddziału przedszkolnego będą spożywały posiłki w Sali OP.

Uczniowie kl. I-VIII będą spożywać posiłki

 w głównym budynku szkoły.

Opłata za jeden obiad wynosi 3 zł.

Karty zapisu są dostępne u wychowawców

 i na szkolnej stronie internetowej: www.szymankowo.pl.

Dzień 9 września jest ostatnim dniem zapisu na wrzesień.

 

Karta zgłoszenia - pobierz. 

Zasady korzystania z obiadów - pobierz. 

Regulamin funkcjonowania szkoły

Regulamin dotyczący funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Szymankowie im. Edyty Czoskówny w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujący od 1 września 2020r.

Zarządzenie - wersja pdf.

Regulamin - wersja pdf. 

 

 

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Ubezpieczenie NNW dla uczniów

Szanowni Rodzice, 

Przedstawiamy oferty firm ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczenia NNW dla uczniów na nowy rok szkolny.

1. Nowa klasa.

2. NAU. 

3. InterRisk. 

4. Compensa. 

5. Bezpieczny.pl

6. AXA.

7. AVIVA.

8. Super ubezpieczeni. 

 

Informacja dla rodziców uczniów dojeżdżających

Szanowni rodzice uczniów dojeżdżających!

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek ochronnych (zasłaniających usta i nos) w autobusach dowożących dzieci do szkoły.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W SZYMANKOWIE 

INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Wtorek  01.09.2020r. 

o godz. 9:00 uczniowie spotykają się z wychowawcami w klasach:

OP sala przedszkolna

kl. I sala nr 4

kl. III sala nr 5

kl. V sala nr 6

kl. VII sala nr 2

kl. VIII sala nr 1


Z powodu zagrożenia epidemicznego Dyrektor szkoły prosi, aby w spotkaniu z wychowawcą uczestniczył maksymalnie jeden rodzic/opiekun każdego ucznia (dot. kl. OP-III).

Podczas przebywania na terenie szkoły, rodzice zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos, a wchodząc do pomieszczeń szkoły powinni  zdezynfekować ręce.

 W salach lekcyjnych należy bezwzględnie zachować odpowiedni dystans od innych osób.

 

Dowóz: Lichnówki Pierwsze godz. 8:40; Lichnówki Drugie godz. 8:44; Starynia godz. 8:49

Odwóz: Szymankowo ok. godz. 9:45