Dyrektor Szkoły Podstawowej   w Szymankowie

 zaprasza  rodziców (prawnych opiekunów) na zebrania:

w dniu 4 lutego 2020r. (wtorek)

o godz. 1515 OP - kl. IV

o godz. 1600 zebranie ogólne

o godz. 1630 kl. VI-VIII