Nasze uczennice 8 marca 2019 roku brały udział w Ogólnopolskim Turnieju Strażackim „Młodzież zapobiega pożarom” etap gminny.

 

   Turniej miał na celu propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

  Jego celem jest:

- popularyzacja znajomości przepisów przeciwpożarowych,

- zasad postępowania na wypadek powstania pożaru

- nabycie praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

   Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą interdyscyplinarną, od znajomości technik ratowniczo-gaśniczych aż po umiejętność rozpoznania elementów umundurowania strażaków.

 

                                                            Ewa Bakalarz

Template by JoomlaShine