Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Edyty Czoskówny w Szymankowie

 zaprasza  rodziców (opiekunów prawnych)

na konsultacje

w dniu 24.04.2018r. (wtorek)

w godz. 1600 - 1700