informacja

Biblioteka w dniach 21-29 stycznia 2021r. będzie nieczynna.

Informacja!

W związku z decyzją MEiN oraz MZ z dniem 18 stycznia zostają wznowione zajęcia dla uczniów klas I i III w trybie stacjonarnym. Dzieci wracają do szkoły zgodnie z planem zajęć, który funkcjonował od początku miesiąca września. Cieszymy się z powrotu uczniów do szkoły, jednak aby sytuacja ta stała się normalnością musimy wszyscy (uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły) zadbać o bezpieczeństwo nas samych i dalej pozostać w reżimie sanitarnym.

Informuję, że wszystkie zasady opracowane przed dniem przejścia uczniów klas I-III w naukę zdalną funkcjonują tak jak dotychczas. Dotyczy to organizacji przychodzenia i odprowadzania uczniów do szkoły i odbierania ich, a także zachowywania szczególnego bezpieczeństwa poprzez dezynfekcję rąk, dystans i maseczkę.

Jednocześnie informuję, że uczniowie klas V-VIII nadal funkcjonują w trybie nauki zdalnej zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.

Odział przedszkolny funkcjonuje w trybie normalnym, tak jak przed feriami.

Rozkład jazdy autobusu od dnia 18 stycznia 2021 r.

Przywozy:
7.35 Lichnówki Pierwsze
7.39 Lichnówki Drugie

Odwozy z Szymankowa:

Poniedziałek godz. 12.40
Wtorek godz. 11.50
Środa godz. 13.30
Czwartek godz. 12.40
Piątek godz. 13.30

 

Akt Przynależności

Z dniem 15 grudnia 2020r. Szkoła Podstawowa im. Edyty Czoskówny w Szymankowie otrzymała AKT PRZYNALEŻNOŚCI do Pomorskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie nadany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

 

 

Telefon wsparcia dla dzieci i młodzieży

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku informuje, że w czasie ferii zimowych uruchomiony został telefon wsparcia dla dzieci i młodzieży.

Dzieci i młodzież, która potrzebuje pomocy może dzwonić pod numer telefonu 572 290 219.

Rozmowy i porady odbywają się anonimowo jeśli zachodzi taka potrzeba.

Dyżur telefoniczny obowiązuje w dniach od 05.01.2021r. do 08.01.2021r. oraz od 11.01.2021r. do  15.01.2021r. w godzinach od 10.00 do 14.00.

Szkolny projekt  uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Szymankowie  o tematyce bożonarodzeniowej

Szkoła Podstawowa w Szymankowie  w miesiącu grudniu realizowała  projekt pod nazwą „ Tworzymy szkolną książeczkę o Świętach Bożego Narodzenia”.

Uczestnikami projektu byli wszyscy uczniowie szkoły wraz z nauczycielami.

W pierwszym etapie projektu ogłoszony został wśród uczniów konkurs na tytuł książki. Wpłynęło ok. 40 bardzo ciekawych propozycji  od uczniów klas III, VII i VIII.

Komisja konkursowa w składzie dwóch nauczycieli polonistów po dokładnej weryfikacji zwycięzcą ogłosiła uczennicę klasy VIII - Natalię Borkowską.

Tytuł  zaproponowany przez Natalię to  ŚWIĘTA ON-LINE”. 

Następnym  etapem było  udostępnienie  dokumentu do edycji, gdzie wszyscy  nauczyciele i uczniowie wspólnie  tworzyli opowiadanie o świętach Bożego Narodzenia 2020 roku.

Książka zawiera ilustracje, obrazki, które wykonali uczniowie  klas młodszych, natomiast teksty to już dzieło uczniów starszych klas .

W tych trudnych czasach, gdy nie możemy, jak co roku spotkać  się wszyscy razem: uczniowie, nauczyciele i rodzice, aby złożyć sobie życzenia świąteczne  ten projekt połączył społeczność szkolną  i wprowadził  w atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, a przy tym świetnie bawiliśmy się.

Zapraszamy do lektury.

Książka "Święta Online" - wersja pdf. 

Książka "Święta Online" - wersja pptx

życzenia świąteczne

życzenia świąteczne

Kompetencje rodzicielskie - prezentacja

Kompetencje rodzicielskie rozumiane są jako wszelkie umiejętności, które zapewniają lub przyczyniają się do budowania skutecznej relacji między rodzicem (osobą dorosłą),a  dzieckiem. Kształtowanie i/lub podnoszenie ich zapewnia skuteczne realizowanie celów wychowawczych ze strony rodzica. Kompetencje rodzicielskie traktować można jako złożone umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach występujących w relacji rodzic – dziecko, skuteczne osiąganie celów wychowawczych, budowanie i utrzymywanie pożądanej wychowawczo więzi z dzieckiem.

Zapraszam do przeczytania i chwili refleksji nad relacjami rodzic - dziecko. Może nadchodzący czas jest dobrym momentem na zatrzymanie się i spędzenie trochę więcej czasu ze swoim dzieckiem.

Prezentacja - wyświetl.