MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

 Szkoła Podstawowa w Szymankowie z dniem 1 września została beneficjentem Programu Erasmus Plus, w ramach którego nauczyciele naszej szkoły, w latach 2014-2020 wezmą udział w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Sukcesem dla nas jest to, że nasz projekt „UMIEM, POTRAFIĘ , WIEM – Z SZYMANKOWA KU EUROPIE”  zdobył uznanie i pozwoli nam na realizacje postawionych zadań, które niewątpliwie wpłyną na jakość pracy w naszej placówce, co będzie korzystne dla całej kadry nauczycielskiej, ale przede wszystkim dla uczniów.

Projekt będzie realizowany przez 18 miesięcy tj. od września 2020r. do lutego  2022r.

W ramach realizowanego projektu w akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” poza standardowymi działaniami zawartymi w cyklu życia projektu,  siedmiu nauczycieli będzie uczestniczyć w szkoleniach podczas których będą mieli okazję m.in. prowadzić zajęć dydaktycznych (teaching assignment) : działanie to pozwolą nauczycielom na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich za granicą czy  obserwację pracy (job shadowing) co zapewni nauczycielom, członków kadry kierowniczej możliwość spędzenia pewnego okresu za granicą w szkole partnerskiej lub innej właściwej organizacji działającej w dziedzinie edukacji szkolnej.

Ustalony został sposób zarządzania projektem przez cały okres jego realizacji, za które odpowiadać będzie zespół zarządzający. Określono procedury dot. raportowania, monitoringu pracy uczestników, zarządzania budżetem i przechowywania dokumentacji projektowej. Ustalono harmonogram spotkań zespołu projektowego oraz sposoby i narzędzia komunikacji. Każdy z uczestników projektu otrzymał zakres zadań, za których wykonanie odpowiada. Ustalono harmonogram realizacji działań i przygotowano plany: wdrożenia rezultatów mobilności w szkole, upowszechniania wyników projektu poza placówką, ewaluacji projektu, a także zarządzania ryzykiem.

Realizowane działania w ramach projektu wpłyną na postawy, wiedzę i umiejętności uczestników co przełoży się na wpływ na całą społeczność szkolną.

Mając na uwadze dobro uczniów  oraz środowisko, w którym funkcjonują, szkoła dąży do wyrównania ich szans na dobry start w dalsze życie, dając im możliwość poznania różnych języków i kultur. Dzięki nawiązanym kontaktom szkoła będzie mogła poszerzyć zakres współpracy międzynarodowej, m.in. o wymiany uczniowskie, co wzmocni jej europejski charakter i konkurencyjność na rynku edukacyjnym. Integracja z rówieśnikami ze szkół partnerskich pomoże wykształcić ucznia tolerancyjnego, otwartego na odmienność i różnorodność.

 

Zebranie rodziców wrzesień 2020r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szymankowie

 zaprasza  rodziców (prawnych opiekunów) na zebrania:

w dniu 22 września 2020r. (wtorek)

o godz. 1600 kl. I - III

o godz. 1700 kl. V-VIII

Zapisy na obiady 2020-2021

  OGŁOSZENIE!

Karty zgłoszenia dziecka na obiady będą przyjmowane przez wychowawców klas

do dniach 09 września 2020r. 

Dostawcą obiadów będzie Restauracja Gościniec nad Wisłą

 (4 x w tygodniu zupa, 1 x drugie danie).

Obiady będą wydawane od 14 września (poniedziałek).

Dzieci z oddziału przedszkolnego będą spożywały posiłki w Sali OP.

Uczniowie kl. I-VIII będą spożywać posiłki

 w głównym budynku szkoły.

Opłata za jeden obiad wynosi 3 zł.

Karty zapisu są dostępne u wychowawców

 i na szkolnej stronie internetowej: www.szymankowo.pl.

Dzień 9 września jest ostatnim dniem zapisu na wrzesień.

 

Karta zgłoszenia - pobierz. 

Zasady korzystania z obiadów - pobierz. 

Regulamin funkcjonowania szkoły

Regulamin dotyczący funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Szymankowie im. Edyty Czoskówny w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujący od 1 września 2020r.

Zarządzenie - wersja pdf.

Regulamin - wersja pdf. 

 

 

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Ubezpieczenie NNW dla uczniów

Szanowni Rodzice, 

Przedstawiamy oferty firm ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczenia NNW dla uczniów na nowy rok szkolny.

1. Nowa klasa.

2. NAU. 

3. InterRisk. 

4. Compensa. 

5. Bezpieczny.pl

6. AXA.

7. AVIVA.

8. Super ubezpieczeni.